Szeretet nélkül semmi vagyok
Finze-Michaelsen, Holger

Szeretet nélkül semmi vagyok. A szeretet himnusza

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”

A „szeretet himnusza”, a Biblia egyik legismertebb része, mély emberi vágyunkat szólítja meg: mindenki szeretné, ha szeretnék, és mindenki szeretne (jobban) szeretni. A sokszor ismételt szó azonban könnyen megszokottá, megkopottá, üressé válik, vagy éppen annyiféle tartalommal telik meg, hogy csak a lényeg vész el belőle.

Ez a könyv abban nyújthat segítséget, hogy Pál apostol híres mondatait jobban megértsük az Első korinthusi levél összefüggésében, és ezáltal telhessen meg számunkra biblikus tartalommal a „szeretet” szó, és nyílhassanak meg a cselekvő szeretet új távlatai a mai olvasó előtt is.

1 400 Ft
1 190 Ft
ISBN: 9789635582211
Translator:
Kókai Nagy Viktor
Format:
Fr/5
Binding:
kartonált
Publication date:
2013
Pages:
160
Dimensions:
124×183 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Könyv a szeretet himnuszáról


Holger Finze-Michaelsen svájci református lelkész a gyülekezetében elhangzott igehirdetéseit átdolgozva jelentetett meg egy átfogó magyarázatot az első korinthusi levél 13. fejezetéről Szeretet nélkül semmi vagyok – a szeretet himnusza címmel. Alapos exegézisre épülő gyakorlati bibliamagyarázatot ad a szerző. A műben jelzi is forrásait, mely sok kommentárt, köztük Kálvin magyarázatát is tartalmazza. A könyv 155 oldalon a szeretet himnusza szinte minden szavával foglalkozik, a görög szavak jelentését is részletesen megmagyarázza, így a lehető legszélesebb olvasótábort tudja megszólítani.

Bővebben

Fő célja, hogy az egyik legtöbbet használt szavunk, a „szeretet” ne egy elkoptatott kifejezés legyen, de ne is felületes érzések felébresztője vagy akár visszatükrözője, hanem az isteni szeretetre adott emberi válasz, a kegyelembe fogadott ember élete minden területét átjáró szempont, az életünk legfőbb jellemzője. Mielőtt a levél 13. fejezetét végigmagyarázná, a szerző előrebocsát egy áttekintést az „agapé” szeretet bibliai fogalmáról, kortörténeti tudnivalóiról. A könyv egyik erőssége, hogy a szerző a magyarázat során végig szeme előtt tartja a korinthusi gyülekezetet, és így nem egy elvont, általános fejtegetésnek tekinti a 13. fejezetet sem, hanem a korinthusi gyülekezet gondjaira, problémáira adott válasznak.

A cím a szerző fő állítását foglalja össze a szeretet himnuszában egy többször is előforduló kifejezéssel: „Szeretet nélkül semmi vagyok.” Rámutat arra, hogy önmagukban értékes tevékenységek is „semmivé” válnak, ha nem a bibliai szeretet jellemzi őket. Az 1Kor 1,1–3 alapján a szerző figyelmeztet, hogy „minden lehet »semmi«” a szeretet nélkül: még a legjobb igehirdetés, a titkok ismerete és a hegyeket mozdító hit is.

Az 1Kor 13 középső része hosszan sorolja, hogy milyen a szeretet és mit képes megtenni, illetve hogy mit nem tesz a szeretet. A szerző itt jelzi, hogy ez a szeretet nem a magunktól bennünk eleve meglévő képesség, hanem csak Istentől kapható ajándékba. A szeretet mintha itt egy konkrét személy lenne. Igen, itt végig Krisztusról van szó – ahogy Karl Barth is hangsúlyozta –, szinte mindenütt be lehetne írni Krisztus nevét a szeretet szó helyébe: a szeretet – Krisztus – „türelmes, jóságos, (…) nem keresi a maga hasznát, (…) mindent elfedez, (…) mindent eltűr”. Ez a szeretet az örökkévalóságban is „megmarad”, a Krisztusba vetett hittől és az örök élet reménységétől elválaszthatatlan.

Ez a szeretet kritika mindannyiunk felé: mindig bűnbánatra, megújulásra hív, mert nem tudok így szeretni – de Urunk segítségét kérem, hogy kegyelméből erre a krisztusi szeretetre is tegyen képessé.

Minden keresztyénnek ajánljuk e könyvet, mely segít az önismeretben és a keresztyén életben való megújulásban – a bibliai szeretet gyakorlásában való megerősödés által.

Balla Péter

Reformátusok Lapja 2013/32.

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary