Sámson
Sándor Endre

Sámson

A kiválasztott bűnös ember

Isten kiválasztott názírja, az ószövetségi nép bírája. Ugyanakkor ember, s talán senki nincs az Ószövetségben, aki a hivatása és saját vágya között lévő feszültségben annyit gyötrődne, mint ő. Mit üzenhet vajon e "kiválasztott bűnös ember" története a 21. századi istenkeresőknek?

420 Ft
357 Ft
ISBN: 9633009553
Format:
Ak/40
Dimensions:
112×197 mm
Binding:
kartonált
Pages:
112
Publication date:
2003

Bűnösként is lehetsz kiválasztott


Sándor Endre Sámson, a kiválasztott bűnös ember c. könyve a gazdag életmű értékes darabja, melynek főszereplőjét a szerző így mutatja be: „Sámson Isten kiválasztott embere, Isten názírja volt, aki húsz esztendeig az ószövetségi nép bírája is volt. Ugyanakkor Sámson ember; s talán senki nincs az Ószövetségben, aki a hivatása és a saját emberi vágya között levő feszültségben annyit gyötrődne, mint ő.”

Bővebben

A Bírák könyvéből idézett igeszakaszok utáni kommentárok a keresztyén élet sokféle helyzetében és útvesztőiben lehetnek elgondolkoztatóak és eligazítóak. Sámson életének már kezdetében is Isten gondoskodó, könyörülő szeretete mutatkozik meg: a szülők, Mánoah és felesége angyali híradásban kapták meg az örömhírt, hogy Isten a meddőség miatt addig gyermektelen házaspár számára utódot ajándékoz, akit bíraként felhasznál az ellenséges filiszteusokkal szembeni küzdelemben – az ígéret beteljesítését azonban feltételekhez köti. Figyelemreméltó az a folyamat, melyben a házaspár őszinte kommunikációját látjuk: Sámson leendő édesanyja megosztja a hírt férjével és együtt kérik Isten segítségét, tanácsát a gyermeknevelésben. Az édesapa nem könnyen jut el az ígéret félelem nélküli befogadására, nehezen éli meg a kiválasztottságot.

Sámsonnak valószínűleg boldog gyermekkora volt, hiszen „megáldotta őt az Úr” –, a serdülőkor azonban már izgalmakat hozott: ráébredt férfi voltára, és a fékezhetetlen vonzalom az ellenséges filiszteusok veszélyzónájába sodorta. Izgalmas életszakasz, veszélyes élethelyzet: vajon hogyan értelmezhető, hogy most is az Úr Lelke volt a mozgató? Az író a Heidelbergi Kátéra hivatkozik: „Isten akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről.” Isten üdvtervének állomásai sokszor csak visszafelé tekintve értelmezhetők. A házasságkötés után az izgalmak fokozódnak: az ellenséges közeg biztonságban szeretné érezni magát, Sámson azonban ravasz kérdéssel próbálja a kényelmetlen ellenőrzést megszüntetni: nehezen megfejthető találós kérdést tesz fel. Az őrző szolgálatra kijelölt vőfélyek a feleség ragaszkodását teszik próbára, ami végül eredményre vezet – a találós kérdés megfejtésében a filiszteus vőfélyek zsarolása legyőzi a házastársi ragaszkodás összetartó erejét. Sámson – természetesnek tűnően – bosszút áll, és ezzel a bonyodalom fokozódik: a bosszú a következő bosszú forrásává válik, és ebben az áruló feleség is áldozattá válik.

Sámson ezután sem szakítja meg a bosszú-láncot, ami már saját népét is provokálta, és saját magát is veszélybe sodorta. Isten ebben a helyzetben is segítségére siet, és kivételes erejének ajándéka a filiszteusok legyőzését eredményezi: a kiválasztott ember segítséget kap! Egyértelmű, hogy életének, erkölcsi életvitelének legsebezhetőbb területe az asszonyokhoz való viszonya, végzete is ehhez kötődik: következő házasságában a filiszteusok újra a női ravaszságot próbálják felhasználni, hogy megtudják kivételes erejének titkát.

A házastársi hűség szakítópróbájának a drámája játszódik le, s ebben a kettős élet szomorú következményének, a testi erő és a lelki gyengeség együttállása útvesztőjének lehetünk tanúi. Az erő elvesztésének és a megvakított állapotnak a mélysége újra Isten felé irányítja Sámson szívét, aki meghallgatja kérését, de a visszakapott erő végül az ő maga és vele együtt sok ember halálához vezet. Jónéhány mély gondolat fogalmazódik meg a történetben, melyek szolgáljanak tanulságul az olvasónak: Isten elhívása egész életre szól!

A kiválasztásban Isten áldása generációkat köthet össze! A kiválasztottak életében lehetnek olyan szakaszok, amelyek nehezen – sokszor csak utólag – érthetők, de Isten miden helyzetben tud jeleket adni! Merjünk önállóan gondolkozni, de tudjuk türelmesen várakozni. Kerüljük a bosszúállást! Nem érdemes kettős életet élni, mert ebből nehéz kilépni. A házasságban való szent élet az emberi élet védelmének intézménye.
A kiválasztottságban Isten a bűnös embert is fel tudja használni, de ez nem teheti felelőtlenné az embert! Tudjunk a legnehezebb helyzetekben is Istenhez kiáltani segítségért, de a megtapasztalt kegyelmet tudjuk megbecsülni és bátran tanúskodjunk róla!

A szerző a könyv záró fejezetének végén így imádkozik: „Erősíts minket Sámson élete által is, nyomorult voltát tükörül állítsd elénk, élő hite, beléd vetett reménysége pedig legyen példa mindannyiunk számára.”

Dr. Tóth János


Megjelent a Presbiter. A Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapja Mindenkinek 20022. január–február (XXXI. évfolyam 1.) számában.

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary