Megbetegítő hit?
Endraß, Elke; Kratzer, Siegfried

Megbetegítő hit?

Kiutak a válságból

A hit sok emberre nem hat felszabadító és életét kibontakoztató módon: hamis neveltetésük és kétes istenképük terhe alatt gyakran egy életen át úgy érzik, elnyomják őket, és akadályoz­zák személyiségük kifejlődését. Mindezek következménye: hiányos önbecsülés, félelmek, kap­csolati nehézségek, kényszeres cselekvés - akár a depresszióig és az öngyilkosságig terjedően. Gyakran megesik, hogy elveszítik hitüket, vagy elfajul a vallásosságuk. Amikor a hit megbete­gít c. adásunkban olyan keresztyénekkel beszélgettünk - protestánsokkal és katolikusokkal egyaránt - akiket személyesen érintett ez a problémakör. Nemegyszer megrázó beszámolóik világossá teszik, hogy a tékozló fiú példázatának irgalmas Istenéről alkotott képet gyakran fá­radságosan kell feltárni számukra. Vallási sérüléseik többnyire olyan mélyen beléjük rögződ­tek, hogy tapasztalt lelkipásztor vagy terapeuta segítségére van szükségük. Ez a könyv azokat kívánja megszólítani, akikben félelmet kelt a hitük, és annyira szenved­nek a hitüktől, hogy egyenesen belebetegedtek ebbe. A nagy felekezetek keresztyéneit éppúgy szem előtt tartjuk, mint az ún. pünkösdistákat/pünkösdieket/pünkösdi keresztyéneket. Ezzel a könyvvel kedvet szeretnénk ébreszteni olvasóinkban ahhoz, hogy kritikusan felül­vizsgálják átöröklött hitüket. Bátorítást szeretnénk nyújtani nekik a kételkedéshez, illetve az ön­rendelkező élethez, amely nem az ítélkező Isten árgus szemei előtt zajlik örökösen. Arra szeret­nénk bátorítani olvasóinkat, hogy fussanak el az ítélkező Isten elől, és vessék magukat az irgalmas Isten karjaiba.

980 Ft
588 Ft
ISBN: 9789635580446
Translator:
Gromon András
Format:
Fr/5
Dimensions:
124×183 mm
Binding:
kartonált
Pages:
158
Publication date:
2006

Reformátusok Lapja 2012/43. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A Kálvin Kiadónak ez a kis könyve olyan témát jár körül, amiről nem szoktunk beszélni, de amivel a keresztyén segítő szakmabeliek időnként találkoznak. Azzal, hogy sok emberben a hit nem felszabadítóan hat, nem tudnak örvendezni a megváltottságuknak, hanem a fenyegető, büntető istenképük nyomása alatt szoronganak, az énképük mélyen negatívvá válik, és az emberi kapcsolataikban görcsökkel, gátakkal küzdenek. Az ekkleziogén neurózisokról írva a könyv idézi Tilmann Moser emlékiratait, amelyben a szülők viselkedéséből a gyermekekre ható „istenmérgezésről” beszél. Egy labilisabb karakter talaján a bűntudati szorongások akár pszichiátriai megbetegedés formáját is ölthetik, elemzi a könyv. Olyan példákról is szól, amikor a hit útján elindult ember elfordul Istentől, de hamarosan valami pótlékra van szüksége, s ilyenkor beleveti magát valamilyen „pörgésbe”, aktivitásba, s akár függővé válik.

A könyv a problémafelvető gondolkodást bátorítja, de a kiutak megkeresésében az olvasónak a Biblia talaján állva kell mérlegelnie a bemutatott németországi példákat.

Komlósi Piroska


Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary