A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai

A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai. Szöveggyűjtemény

A Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a bibliai utalások, hiszen ez a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a Szentíráshoz. Ez a könyv a 2013-ban megjelent egységes, revideált kátékiadás bibliai hivatkozásainak szöveggyűjteményét tartalmazza, amely hasznos segítség lehet a Heidelbergi Káté olvasásában és tanulmányozásában.

1 000 Ft
850 Ft
ISBN: 9789635582280
Format:
Fr/5
Dimensions:
124×180 mm
Binding:
kartonált
Pages:
116
Publication date:
2013

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Ajánló a Reformátusok Lapjában


Újabb kiadvánnyal gazdagodott, és immár könyvcsaláddá bővült a 450 éve kiadott Heidelbergi Kátéval foglalkozó legújabb hazai irodalom. Az évforduló alkalmából megjelent a káté szövegének új kiadása, valamint ezzel egy időben Fekete Károly debreceni professzor munkájaként a hitvallási irat magyarázata. Nemrég pedig egy, a káté és a magyarázat olvasása, használata közben egyaránt használható szöveggyűjteményt adott ki a Kálvin Kiadó.

Bővebben

A könyv nem csupán kivitelezésében, megjelenésében illeszkedik teljes mértékben az előzményekhez, hanem természetesen tartalmilag is, ugyanis a Heidelbergi Káté szövegéhez kapcsolódó bibliai hivatkozások gyűjteményes kiadását vehetjük kéz­be. A szentírási helyekre való utalások mind a kátéban, mind a magyarázatban szerepelnek. A hitvallási irathoz kapcsolódó bibliai szöveggyűjtemény eb­ben a formában egyedülálló, újszerű vállalkozás.

Ha az érdeklődő kezébe veszi a Heidelbergi Káté több formában elérhető 1563-as, német nyelvű kiadását, nemcsak az tűnik fel, hogy a kérdés-feleletek nincsenek számozva, hanem az is, hogy a hitvallás szövege mellett széljegyzetben gazdagon megjelenik a bibliai helyek jelölése is. A káté elválaszthatatlan részét képezik ezek az utalások, amelyek mutatják és szinte kézzelfoghatóvá teszik, hogy hitvallásunk mennyire mélyről táplálkozik a Szentírásból. A korai kiadásokban elsősorban a bibliai könyvekre és fejezetekre hivatkoztak, ugyanis a bibliai fejezetek verseinek számozása ebben az időben kezd elterjedni.

Később a maga természetességével hagyományozták a nemzedékek egymásra a bibliai hivatkozások rendszerét és feltüntetését, így ne csodálkozzunk rajta, hogy a 2013-as kiadás bibliai utalásai túlnyomó többségben egyeznek a legelső kiadásokéival. Az utalások jelölése nyelvtől, kiadástól függően ne­mes és szinte töretlen hagyományként, kiadói gyakorlatként jelentkezett és jelentkezik.

Az új kiadvány természetesen nem helyettesíti a Szentírás használatát, és nem azért jelent meg, hogy a Bibliában való jártasság elsajátítását akadályozza. A szöveggyűjteményt a hit dolgaiban tájékozódni szándékozó érdeklődők, fiatalok, konfirmandusok, iskolások és oktatóik is haszonnal forgathatják, de praktikus háttéranyag lehet mindannyiunk számára. A bibliai idézeteket az 1990-es revideált új fordítású Biblia alapján közli a káté és a kiadvány (a negyedik parancsolatnál figyelhetünk meg eltérést), a 25. kérdés-felelet esetében a revideált Károli-fordítás szövege is megjelenik, ugyanis a káté a saját korában használatos hosszabb újszövetségi szövegre hivatkozik (1Jn 5,7). A 105. kérdésnél egy deuterokanonikus idézet is megjelenik, ami azt mutatja, hogy ezeket a könyveket is olvasták, ismerték és idézték korábban.

Valóban azt bizonyítja a kiadvány, hogy a „Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a bibliai utalások, hiszen a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a Szentíráshoz”.

Pap Ferenc
 


 

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary