Alkalmazkodó szeretet
Jakab Miklós

Alkalmazkodó szeretet

Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései

Az érzékszervi fogyatékos emberek segítése különleges alkalmazkodást kíván. Jakab Miklós (1912–2002) református lelkészként szerezte meg gyógypedagógiai tudását és gyakorlatát, hogy vakok és siketek között szolgálhasson. Több mint fél évszázadon keresztül kísérte siket és vak gondozottjainak életét. Visszaemlékezéseiből közelképet kapunk a történelmi fordulatokat átélő egyházról, egy lelkész lelki formálódásáról, a ma is aktuális missziói és diakóniai szolgálat mindennapjairól és arról, hogyan fedezik fel vakok és siketek saját értéküket az Istennel való találkozásban.

„Mindegyik történetem azon embertársainkkal való közösségvállalásunkra emlékeztet, akik képesek a maguk értékeivel meggazdagítani környezetük életét. Ők bizonyítják társadalmi érettségüket, és hogy semmiben sem alacsonyabb rendűek, hanem egyenrangú embertársak, méltó küzdőtársak. Csak éppen másságuknak vannak bélyegei és igazoló jegyei, stigmák, amelyek Krisztus sebeire utalnak.” (Részlet a könyvből)

1 200 Ft
1 020 Ft
ISBN: 9789635582044
Format:
A/5
Dimensions:
134×197 mm
Binding:
kartonált
Pages:
148
Publication date:
2012

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

A szeretetmunkás


Evangélikus Élet 2013. február 3. szám

Jakab Miklós református lelkipásztor visszaemlékezései

Ha szó szerint vesszük, hogy a hit hallásból van, akkor mi lesz a siketek üdvösségével? Ha egy vak nem tudja olvasni a hagyományos Bibliát, hogyan tud naponta erőt meríteni az ige szavából? Ha egy néma nem tud szóval bizonyságot tenni az Isten megváltó szeretetéről, hogyan lesz képes másokat tanítvánnyá tenni?

A Szentlélek sugallatára nemcsak ezek a kérdések fogalmazódtak meg Jakab Miklós néhai református vak- és siketmissziós lelkipásztor szívében, de egész életét a fogyatékkal élők missziói szolgálatába állította. Az elmúlt esztendő november 12-én lett volna százéves – neki állít emléket a Kálvin Kiadó gondozásában napvilágot látott, Alkalmazkodó szeretet – Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései című könyv.

A kötet több egyszerű élettörténetnél. Nem is lehetne a gazdag földi pályát, lelkészi szolgálatot néhány oldalba összesűríteni. Inkább azt mondhatnánk, a tiszteletes tollba mondott emlékei betekintést engednek abba a lelki folyamatba, amely során az Úristen formálta és alkalmassá tette e nem mindennapi missziói ágak elindítására.

Bővebben

A gyógypedagógiát és pszichológiai tanulmányokat is végzett lelkipásztor 1938-ban kezdett el – ahogy ő nevezte – „különleges szeretetmunkát” végezni: szervezője és hat évtizeden keresztül szolgálattevője volt siket, vak, mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő emberek lelkigondozásának. A siketek jelnyelve és a vakok által használt pontírás ismerete alapvetően segítette őt ebben az úttörő missziói munkában.

A kötet lapjain nemcsak Jakab Miklós életének és a missziói szolgálatának fontosabb mérföldkövei elevenednek meg, de kor- és egyháztörténeti adalékokat is nyújt a kiadvány azokhoz az évtizedekhez, amelyekben az állam oldaláról – és sokszor egyházi részről is – ellenállásba ütközött a fogyatékosügy. Őt minden nehézség ellenére egy gondolat vezérelte: a megváltás örömét minden áron átadni. „Tehát ha a hallássérült beszélő siket marad, és soha nem kapja meg a halálon inneni létben a hangzó beszéd hallásának ajándékát, akkor is az lesz a központi kérdés, hogy »Találkoztál-e azzal a Krisztussal, aki téged megváltott?«” – olvasható vallomása a könyvben.

Külön fejezet szól a siketvakok közötti szolgálatáról is. Jakab Miklós kiemeli Gyenge Imréné tanítónőt, aki idővel szinte teljesen megvakult, és elveszette a hallását is. Mégsem panaszra nyitotta száját, hanem elfogadta sorsát, és komoly missziói szolgálatot végzett.

              Többek között vereseket is írt, amelyek azonban nem kerültek be egyházi lapokba. „Fájdalmas dolgok ezek – fogalmaz Jakab Miklós visszaemlékezésében –, és tünetei annak, hogy mennyire vagyunk lemaradva az empátia terén ezektől az értékes embertársaktól, embercsoportoktól, akiken keresztül Isten akar üzenni.”

A néhai lelkipásztort arra választotta ki Ura, hogy egy életen át ezekkel az értékes embertársainkkal foglalkozzon.

bodazs

Gyenge Imréné

Sorsom

 

Körém a csend ólomfalat von,

Ne értsem a táj hangjait!

Nem mond mesét vidám patakvíz,

Nem zsong madárdalos csalit.

Villám dübörg? Megráz a hang, de

Fülemben az csak mély moraj.

Szeretteim beszélnek? A szó alig

Több már, mint szél-sóhaj.

x

Szememre tompa éj szövődött,

Elnyel sugárt, el színeket.

Vadrózsaág vagy zúzmarás gally?

Egyforma lett, koromlepett.

A hajnalom nem bíbor hullám,

Hűs permet a füvön csupán.

S a nyári dél arany özönje

Csak izzó, hőontó vulkán.

x

Miért? Nem kérdezem. Halk rebegve

Kimondom én: „Igen, Atyám!”

Te így akartad, így van hát jól,

Másként súlyát hogy bírhatnám?

És szent kezedből elfogadva

Nem átok, nem, nem, egyik sem!

Az „ólomzárka” szálló szárny lesz,

Atyám: feléd emel, viszen!

x

A csendfal igéd el nem zárja,

Behozzák azt a kis pontbetűk!

Ám „Ne félj, csak higgy, az Úr veled van!” –

Óh, mily erő rejlik bennük!

Elektromos kis készüléken

Az orgonát is hallhatom.

S a szent hajlékban hálaének

Ujjongva kelhet ajkamon!

x

Hisz engeded, Atyám, hogy értsem

A kegyelem dicső voltát.

S a célt, amely felé Fiad visz

A csenden át, homályon át!

Az üdv honában vársz reám, s ott

Megláttatod szent arcodat!

Hát nincs okom áldásnak tudnom

Siketvak embersorsomat?

 

Kevesebb

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary