Egyház és állam
Adam, Armin

Egyház és állam. Rövid történeti bevezetés a politikai teológiába

A keresztyén hit minden ízében „politikus”: közösséget teremt és reflektál a mindenkori világi-politikai jelenre. A keresztyénség „politikai teológiájával” kapcsolatban két kérdés merül fel. Az első a hívők közösségére, az egyház struktúrájára és koncepciójára vonatkozik. A másik nemcsak Isten Jézus által meghirdetett országa és e világ fennálló országainak viszonyát érinti, hanem a lelki tekintély és a világi hatalom kapcsolatának problémáját is magában foglalja. Nem csupán a teológiai alapvetésről kell tehát beszélni, hanem az egyház és az állam konkrét kapcsolatáról is. Ez a könyv a „politikai teológiát” ilyen átfogó értelemben, az Újszövetségtől a késői modern teológiákig terjedő nagy ívű történeti áttekintésben, közérthető módon tárgyalja, különös tekintettel a reformációra, annak előzményeire és következményeire.

1 800 Ft
1 530 Ft
ISBN: 9789635581085
Translator:
Gromon András
Format:
A/5
Binding:
kartonált
Publication date:
2008
Pages:
218
Dimensions:
142×197 mm

Egyház és állam


Kálvinista Szemle 2013/5. szám

Egyház és állam címmel jelent meg Armin Adam Politische Theologie című, eredetileg Zürichben 2006-ban kiadott munkája, amely Gromon András fordításában jut el magyar nyelven az olvasóhoz.

A szerző oxfordi kutatásai eredményeként 218 oldalon keresztül történeti bevezetést ad a politikai teológiába, illetve kialakulása kettős irányáról értekezik. Egyrészt a hívők közösségét összefogó szervezeti egyház helyét próbálja meghatározni az e világi dimenzióban; másrészt pedig a transzcendentális tekintély világi hatalommal való kapcsolatának tartalmi kifejtését is az olvasó elé tárja.

Bővebben

 

A műben olvasható felismerés szerint a politikai teológia nem valamiféle nóvumként jelentkezik a történelem századai során, hanem mindig is annak a biblikus hitnek volt az összefoglaló kategóriája, amely a politika abszolút pozitív jegyeit hordja magán, úgymint a közösségteremtés erejét és a mindenkori világpolitikai jelenésekre adott reflexiót. A munka 21. századi szemléletű, nagyon frappáns és átlátható összefoglalása a politikai teológiának, vagyis az isteni és emberi világ mély kapcsolata teológiatörténetének. Érzékelhetően katolikus irányultságú, de ez nem a felekezeti hovatartozásra utal, hanem a kutatás – s egyben a téma – startja és célja közti folyamatokat kívánja behatárolni.

A szerző nem személyes értékkritikát akar felmutatni az olvasónak, nem is „gondolatszárnyalás” a célja, hanem tudományos igénnyel, kronológiai rendszerben és megkapóan olvasmányos stílusban próbálja bemutatni a krisztusi és a páli tanítástól kezdve a két kard tanán és az egyetemes papság elvén át a szuverenitás, a szekularizáció és az individualizáció főbb kérdésköréig a politikai teológia történeti fejlődését.

Rákos Loránt

Kevesebb

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary