Református
Busch, Eberhard

Református. Egy felekezet arculata

A keresztyén egyházak egyikét úgy hívják, hogy református. Mit jelent ez a fogalom? Ez a kérdés nem kevés református embert hoz zavarba. Részben joggal, hiszen sok részegyház szövetsége alkotja a református egyházat. A szerző arra a kérdésre keresi a választ, melyek a református egyházak jellemző vonásai. Ehhez régi és új hitvallásokat értékel Európa és az egész világ különböző részeiből, és egy sor olyan témával foglalkozik, amelyek ezekben az egyházakban fontosak voltak vagy ma is fontosak: Miért olyan fontos az Isten igéjének egysége? Mit jelent Isten egyetlen szövetsége? Hogyan kapcsolódik egymáshoz az evangélium és a törvény? Mi a keresztyén etika lényege? Mi az, hogy „egyház”, és milyen „tisztségek” vannak benne? A „képtilalom helyénvaló intéséről” is szó lesz majd, csakúgy, mint az egyház és a politika kapcsolatáról.
Eberhard Busch könyvének célja tehát az, hogy a „református” szó jelentése újra megteljen tartalommal.

Eberhard Busch 1937-ben született Wittenben (Németország), teológiát tanult, és 1965-1968 között Karl Bart asszisztenseként dolgozott. Később lelkész és a Református Teológia professzora Göttingenben.

2 300 Ft
1 955 Ft
ISBN: 9789635581184
Fordító:
Szabó Csaba
Formátum:
B/5
Méret:
168×238 mm
Kötés:
keménytáblás
Oldalszám:
232
Kiadás éve:
2008

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Reformátusok Lapja 2012/38. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

A református hittudat megerősítése egyházunk egyik stratégiai kérdése. Ezért számomra Eberhard Busch professzor Református című könyve alapkönyv. A református teológiai szemléletmód és világlátás biblikus-hitvallásos bemutatását vehetjük általa a kezünkbe. A szerző végigvezeti az olvasót azokon a pilléreken, amelyek a református gondolkodásmódot alakították. A követelményrendszer kiindulópontját így jelöli meg a szerző: „Csak akkor vagyunk elődeink lelki gyermekei, csak akkor járunk az ő nyomdokaikban, csak akkor megyünk az úton velük kézen fogva, ha az egyház bennünk is Isten Igéje szerint újul meg: ha nem a megváltozott kor körülményeihez, hanem mindenekelőtt Isten élő Igéjéhez igazodunk.”

Ezzel az elszánással és folyamatosan reflektálva a régebbi és újabb hitvallási iratokra, érthetően, olvasmányosan és frissen tárulnak elénk a református alapelvek.

A könyv egészét áthatja szerzőjének élettapasztalata és református elkötelezettsége. Eberhard Busch az 1965–1968 közötti években mint Karl Barth személyes asszisztense működött. Tizenhét évig volt gyülekezeti lelkipásztor, s közben az egyik svájci rádió igehirdetője is. A Göttingeni Georg-August Egyetemen 1986-ban lett professzor. A Karl Barth Kutatóintézet vezetőjeként nyugdíjba vonulása után is aktív publikációs és előadói tevékenységet folytat. Korunk református keresztyén teológiai tudományosságának veretes alakja. Évtizedek óta hűséges pártfogója és tanítója a magyar reformátusságnak is, amit az is jelez, hogy 1995-ben Kolozsváron, 2004-ben pedig Debrecenben kapott teológiai díszdoktori címet. Az idei sárospataki teológiai évnyitón lett tiszteletbeli tanára az intézménynek, és az elmúlt napokban is előadásokat tartott Magyarországon.

Hazai teológiai gondolkodásmódunk számára mindenképpen gazdagodás az, hogy Busch professzor úgy őrzi az élő teológiai örökséget, hogy közben kérdésfeltevése kritikus és önkritikus, kerüli a leegyszerűsített és a rövidzárlatos válaszokat, mert komolyan veszi Isten Igéjének mércéjét.

Ha rajtam múlna, akkor Eberhard Busch Református című könyvét kötelező olvasmánnyá tenném lelkészek, presbiterek, teológusok, vallástanárok és hitoktatók, református tanárok és diákok számára, mert a mű tartalma segít önismeretünk megszilárdításában és önértelmezésünk tisztításában. Köszönet érte a szerzőnek, a fordítást készítő Szabó Csaba lelkipásztornak és a magyar kiadást gondozó Kálvin Kiadónak!

Fekete Károly

Kevesebb

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója