Milyen a jó teológia?
Huber, Wolfgang

Milyen a jó teológia?

A keresztyén hit és teológiai értelmezése közös múltra tekint vissza. Már a keresztyén hit legelső dokumentumai kapcsán sem túlzás teológiai minőségről beszélni. Ám kérdéses, hogy a keresztyén hit valóban rászorul-e a teológiára. S ha igen, hát milyenre? A keresztyén egyházak a kezdetektől fogva alkalmazzák a teológia ismereteit. Segítségével tisztázzák a keresztyén tanítást, értelmezik a Szentírást, különböző mértékben ugyan, de a lelkészek mindig is rendelkeztek teológiai előképzettséggel. Ám újra meg újra kétségeket ébreszt, hogy milyen mértékben vannak ráutalva az egyházak a teológiára ? s még inkább, mondhatjuk-e, hogy a teológia az egyháznak valamiféle funkciója? Az első középkori egyetemek alapításától fogva a teológia mintegy anyai szerepet tölt be. És amióta a reformációval a hit és a művelődés újra egymásra talált, különös jelentőséget nyert a lelkészek felsőfokú képzése. De legyen bár mégoly gazdag a teológia és az egyetemi képzés közös múltja, az a jövőre nézve még semmiféle biztosítékot sem jelent. Amíg az az alapelv volt érvényben, hogy a fejedelem döntött még a vallás ügyében is (cuius regio eius religio), nem volt kérdéses, melyik teológiát tanítsák az adott tartományi egyetemen. De idővel egyre élesebben vetődött fel a jó teológia és a felekezetek, sőt a vallások pluralizmusának kapcsolatát feszegető kérdés. Hogyan reagál a teológia arra a tényre, hogy a keresztyénség átlépett az ökumené korszakába? Hogyan képes "megemészteni" a vallási és világnézeti pluralizmus tényét, mely időközben evidenciává lett Európában? A keresztyén teológia hatalmas örökségre vigyáz. És nagy kihívásoknak kell megfelelnie a jelenben is. Napjaink társadalmi változásai az egyházakat és a tudományt sem hagyják érintetlenül. Az egyház és a tudomány találkozási pontján a teológia különös intenzitással éli meg ezt a hatást. A jó teológiáról vitatkoznunk már csak ezért is időszerű. Ám többről van itt szó, mintsem hogy meghatározzuk, milyen szerepet töltsön be az egyetemi képzésben, valamint az egyházi tulajdonú intézmények életében. S nemcsak arról kellene elgondolkodnunk, hogy mit jelent a teológia az egyház számára. Persze ez sem közömbös kérdés. Ám mennyivel fontosabb megtalálnunk, mit is nyújthat a teológia tartalmilag ? az egyénnek a lényegre irányuló felvetéseire, az egyház létkérdéseire, valamint a tudomány és a kultúra összefüggéseire nézve. A közelmúltban írók egész sorát kérdezte meg a jó teológia titkáról a havonként megjelenő Zeitzeichen című protestáns folyóirat. Az izgalmas vita rögzítésre érdemesnek bizonyult. Mindezt a kiadó is megtoldotta néhány cikkel. Az alapelgondolás azonban így sem változott: német protestáns írók, férfiak és nők hozzászólásait gyűjtöttük egybe. A lényeg az, hogy a német protestáns teológia, valamint az egyházat vezérlő felelősség távlatában gondolkodjunk a jó teológia mibenlétéről, következésképpen rámutassunk, hogy a protestáns teológiának igenis van jövője a német nyelvterületen.

1 200 Ft
600 Ft
Fordító:
Klemm László
Formátum:
A/5
Méret:
142×197 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
138
Kiadás éve:
2006

Szakkönyv

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója