Kustárné Almási Zsuzsanna

Életre kelt történetek

Bibliai történetek katechetikai feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel

Teológia és bábművészet egymástól távol eső területe összekapcsolódik a látszaton túli valóságra utalásban, az értelmezésben, a kifejezhetetlen kifejezésében, a szakrális történetmesélésben.
A Biblia egyetemes érvényű történetei nemcsak önmagunkról, a világról, hanem Istenről, hozzánk való viszonyáról, az ő szándékairól és cselekvéséről szólnak. Ezért nagyon fontos, hogy az ember, különösen gyerekkorban ne maradjon egyedül a történetekben átélt élménnyel, amely jelentős hatást gyakorol önképére, önbecsülésére, kialakuló istenképére.
A dráma és a bábjáték egyszerre ősi és modern, gyökereiben mélyen szakrális indíttatású. Jelen kötet elsősorban a katechézis folyamatát kívánja segíteni, s különösen a narrációban rejlő lehetőséget hangsúlyozza, útmutatót adva ahhoz a komplex alkotói folyamathoz, amely a bábjáték vizuális, szimbolikus és dramatikus eszközrendszere által a szellemiségében, nyelvezetében,
kifejezési módjaiban a mai ember számára sokszor érthetetlen bibliai történeteket, és azok értéküzenetét átélhetővé, befogadhatóvá és iránymutatóvá teszi.

Kustárné dr. Almási Zsuzsanna református lelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Katechetikai Központjának vezetője, egyetemi adjunktus.

3 500 Ft
2 975 Ft
ISBN: 9789635585472
Formátum:
B/5
Méret:
150×230 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
224
Kiadás éve:
2023

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Élővé tenni az evangéliumotA Biblia egyetemes érvényű történetei nemcsak önmagunkról, a világunkról, hanem Istenről, hozzánk való viszonyáról, az ő szándékairól és cselekvéséről szólnak. Fontos, hogy az ember, különösen gyermekkorban ne maradjon egyedül a történetekben átélt élménnyel, amely jelentős hatást gyakorol önképére, önbecsülésére, kialakuló istenképére. Az Életre kelt történetek című könyvében ezeket fejti ki a szerző, Kustárné Almási Zsuzsanna. Vele és Csűrös András lelkipásztorral beszélgettünk a bábozásról, annak hatásáról.

Bővebben


Hogyan kapcsolódnak a bábok a történetmeséléshez?

A bábok mint a történetmesélés eszközei már a kezdetektől fogva jelen vannak, a bábjáték évezredek óta szorosan összefüggött a vallási kultuszokkal, sőt azoknak szerves részét képezte. A Szentírás azért csodálatos, mert mély és ősi tudásanyagot hordoz arról, ami kimeríthetetlen kutatni- és elmélkednivalót jelentett és jelent évszázadok óta a tudósoknak, teológusoknak, filozófusoknak, nyelvészeknek. Azt is láthatjuk, hogy a benne leírt történetek, emberi sorsok mindannyiunkat képesek megérinteni, és a gyermekek számára is világossá válhat valódi üzenetük. Az átélés, befogadás, megértés segíthető a történetek különböző magyarázatával, feldolgozásával, az adott korszak emberének értelmi, érzelmi szintjének megfelelő átadásával. A bábokkal életre kelthetünk történeteket. A vallási szertartások résztvevőiként különféle nagyságú figurák, óriásbábok a világ minden területén, népi hagyományokban is fellelhetőek. Ilyenek például nálunk az úgynevezett kiszebábok, gólyalábasok, a maszkos-jelmezes farsangi alakoskodók, de gondolhatunk itt a bábtáncoltató betlehemes játékokra.


Miként segíthet a bábozás életre kelteni a bibliai történeteket?

A bábjáték olyan színházi műfaj, amelyben érvényesülnek ugyan a dráma alapvető szabályai, hiszen ugyanúgy megjelenik a zene, az irodalom, színjáték komplexitása. Mégis teljesen más lesz azáltal, hogy a színpadon nem a színész lényegül át, nem ő beszél, cselekszik, táncol, hanem az általa életre keltett bábu. A műben megfogalmazódott gondolatokat, drámai helyzeteket a színész a báb mozgatásával képes közvetíteni. Éppen ezért a báb és mozgatója közötti kapcsolat mindig különleges és egyedi. Ez a kapcsolat kezdetektől fogva meghatározta a bábjáték gondolatiságát, filozófiáját. A bábjáték lényege az animálás, lelkesítés, ami miatt szimbólumokban gazdag színpadi játékká válik. Gondoljunk csak arra, hogy ilyen értelemben bármi bábbá lehet, amit a bábszínész életre kelt a színpadon. Tanulmányok mutatták ki, hogy a bábok miként hatnak pszichológiai, lelki értelemben ránk. Idehaza Polcz Alaine pszichológus, író kiemelten foglalkozott ennek vizsgálatával. Főleg a gyerekek számára a bábozás, bábelőadás lehetőséget teremt kifejezni, megélni azt, amit saját szavaikkal nem tudnak megfogalmazni. Másrészt látványossá teszi a történetet, megjeleníti azt. Mai, vizualitással teli világunkban ez is jelentőséggel bír. A bábok által előadott történetek lehetőséget adnak arra, hogy megértessük, átélhetővé tegyük a bibliai történeteket, így a nézők jobban beépíthetik a saját életükbe, segít reagálni bizonyos helyzetekre. Amikor kicsiknek bábozunk, akkor sem infantilizáljuk a szövegeket, mert az a tapasztalatuk, hogyha nem is értik teljesen a szöveget, de a történetből a látványnak köszönhetően valamit mégis magukkal tudnak vinni.

A könyvében ismerteti a tudományos, elméleti hátteret és a gyakorlati tapasztalatokat is. Hogyan szerkesztette a kiadványt?

A könyv egy doktori dolgozatból született, amely a gyakorlatból indult el. Megtanultam a bábkészítést és a bábozást. Oktatóként kurzusokat vezetek egy kollégámmal. Az így szerzett tapasztalatok és a Bibliában szereplő történetek adták a kiindulópontot. A dolgozat első nagy tematikai egységében azt vizsgáltam, hogy milyen szerepet töltenek be ezek a történetek és a történetmondás az egyetemes emberi kultúrában, illetve milyen jelentőséggel bírnak a zsidó–keresztyén kultúrkörben és vallási közösségekben. Rámutattam arra, hogy a zsidóság körében létfontosságú szerep jutott a történeteknek és a hozzájuk kapcsolódó rítusoknak, majd ebbe a hagyományfolyamba kapcsolódik be Jézus is, amikor tanításait történetek formájában adja át szűkebb és tágabb értelemben vett tanítványi körének. A keresztyénség szintén elbeszélő közösséggé válik, azaz létének alapja és kiindulási pontja az evangéliumnak mint a megváltás történetének továbbadása. Ahogyan a mese lényege a mesélés, a bibliai történeteknél is az a fontos, hogy továbbadjuk azokat. Ehhez a báb egy szép és különleges eszköz. A bibliai történetek egyénre és közösségre gyakorolt hatása évezredek óta bizonyított.


A bábozást komplex alkotási folyamatként írja le. Hogyan válhat eszközzé az önismereti munkában, az istenkapcsolatunk fejlődésében?

A bábkészítés és a bábozás azért hatékony eszköz az önismereti folyamatban is, mert magunkat adjuk bele. Kathy Wütrich svájci tudós egy bábterápiás módszert dolgozott ki. Az ennek mentén létrejött intézetben úgy dolgoznak gyerekekkel és felnőttekkel is, hogy benne van a bábkészítés, és ennek hatására mit tudnak kifejezni. Magam is úgy tapasztaltam, hogy saját készítésű bábbal egészen másképpen játszik az ember. A bábkészítés is egy lélektani folyamat, mert sok érzést és látásmódot beledolgozunk a figurába. A kurzusainkon, táborainkban az alkotás folyamata hangsúlyos, amelyben a csoport minden tagja kezdetétől fogva részt vesz: a ráhangoló gyakorlatoktól kezdve a bábok elkészítésén át a történetmesélésig. A hittanórán is ilyen módon alkalmazzuk a bábokat.


Hogyan fogadják a gyülekezetek bibliaórán, hittanórán a bábokat?

Kétféle módszert szoktam alkalmazni. Az egyik, amikor közösen, csoporttal dolgozunk fel történeteket. A másik a családi bábszínházunk, amelyben a férjemmel és egy zenész kollégánkkal együtt viszünk színre előadásokat. Gyülekezetek előtt és templomokban is játszottunk már, ami egészen különleges élmény. Megható, amikor egy alkalom után felnőtt férfiak jönnek oda, hogy mennyire megérintette őket a történet, vagy mennyire át tudták élni. Az alkotás része az is, amikor megszületik a mély figyelem az előadás közben. A Szentírás történetei feltárják magukat, és nincs szükség a didaktikus tanításra vagy tanulság beépítésére a szövegbe. A csoportos foglalkozásokon pedig a történet mesélése közben sok mindent meg tudunk élni, és ki tudunk fejezni a bábok segítségével. Nyilván egy óvodásnak is, amennyit ő bír, ahol ő tart, annyit tud magával vinni, sokszor csak a játékot, vagy az élményt, az örömöt. Egy felnőtt már sokkal mélyebben tud belemenni egy történetbe, ő már azt tudja elvinni. A bábozást a pedagógia és a lelkigondozás területén kezdik újra felfedezni, mert varázslat, ami a szemünk előtt történik meg, meghatározó élménnyel gazdagít.

 

Részlet Ivády Zsuzsa a reformatus.hu oldalon 2023. december 25-én megjelent cikkéből.

Kevesebb

Oktatás

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója