Szabó Andor

Lábam előtt mécses a te igéd. Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához 3.

Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, Apostolok cselekedetei

A megelőző, ószövetségi kötetekhez hasonlóan e két, az Újszövetséget felölelő rész is egy-egy igaszakasz üzenetét bontja ki, időszerű kérdéseket és problémákat vet fel, nem egy esetben leleplezi hitéletünk és kegyességünk "fonákságait", Isten előtti "elégtelen voltát", ugyanakkor a szerző szándéka szerint bátorít, erőt és útmutatást ad, ill. rámutat Krisztusra, akitől ezeket kaphatjuk.

1 590 Ft
700 Ft
ISBN: 9633005981
Formátum:
A/5
Méret:
150×202 mm
Kötés:
keménytáblás, műbőr
Oldalszám:
636
Kiadás éve:
1995

Reformátusok Lapja 2012/40. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Szabó Andor négykötetes munkája naponkénti segítséget nyújt a Szentírás olvasásához. Olyan nélkülözhetetlen igemagyarázatokat tartalmaznak ezek a kötetek, mint Ravasz László háromkötetes Szentírás-magyarázata vagy Victor János Csendes percei. Szabó Andor munkája kézikönyv lett, alapmű ebben a műfajban. Miért? Néhány választ próbálok megfogalmazni erre a kérdésre.

Isten Igéje iránti tisztelet, szeretet vezérli e kötetek minden sorát. A szerző vallja, hogy Isten Igéje igazság, és egyedül ez képes megeleveníteni (Jn 17,17). Úgy vallja ezt a szerző, ahogy a kötet címeként szolgáló ige hirdeti, miszerint Isten Igéje világít, beragyogja az egyetlen járható utat életünk ösvényén. A kegyelmet nyert ember megtartja ezt az Isten Igéje által diktált irányt, mert Isten döntései mindig tökéletesek, nekünk csak igazodnunk kell ezekhez a döntésekhez, ha kiválasztó irgalma által megismerhettük, illetve Isten Igéjének tanulmányozása által egyre jobban megismerhetjük ezeket: „taníts engem döntéseidre…” (Zsolt 119,106.108) Mi megtartjuk döntéseit, mert ő Krisztusban már megtartott bennünket (Zsolt 119,107), és örök élettel ajándékozott meg bennünket (Zsolt 119,112). Isten Igéje nemcsak vezet, hanem erőt ad és vigasztal is az úton, amely e földi világban nem mentes a nyomorúságtól, sőt hívő életünk állandó veszélyben is lehet, csapdákkal terhelten, az Úr azonban nem hagyja el övéit, elvégzi, hogy az ő döntéseitől, intelmeitől, utasításaitól el ne térhessünk (Zsolt 119,109–110). Nincs nagyobb öröm ennél: úton lenni, az egyetlen járható úton, az Úr útján, amely a megérkezés felé visz (Zsolt 119,111).

A négy kötet mindegyikét jellemzi az, amit az alcím fejez ki: napi segítség a Szentírás olvasásához, két kötetben az Ószövetséghez, két kötetben az Újszövetséghez. Bátran ajánlom keresőknek, kezdő bibliaolvasóknak, felnőtt konfirmandusoknak, mindazoknak, akik most kezdenek ismerkedni Isten kijelentésével. Egy perikópa egy oldal, éppen ezért óriási értéke a rövidsége és mégis áldott gazdagsága. Egy olyan korban hangsúlyozom ezt, amikor az embereknek nincs idejük olvasni, így a rövid műfajok korát éljük. Tömören fogalmazni és mégis meggazdagítani a másikat, sőt Isten üzenetével gazdagítani meg embertársamat, nem pedig az idejét rabolni felesleges, „barbár szavakkal” (Barth) igen nagy dolog manapság.

Ugyanakkor nemcsak kezdőknek nagy ajándék ez a négy kötet, hanem azoknak is, akik rendszeresen és szentlelkes komolysággal olvassák a Szentírást, és már tapasztalt igeolvasók. Ezek a kötetek teológiailag igényesek, írásmagyarázati útmutatást adnak, de mindig a hit exegézisével teszik ezt, továbbá kortörténeti elemzést nyújtanak, kitérnek az eredeti szöveg többletére, belehelyeznek az adott szakasz és a teljes Írás összefüggéseibe, Krisztusra mutatnak, de nem metszik el az adott igerész sajátos gondolatának kibomlását. Ezek a magyarázatok mentesek minden kegyes sablontól, élő vizet nyújtanak a szomjazónak. A legfontosabb azonban, amit ez munka elvégez, hogy aktuális, életszerű, a mindennapokban életfontosságú üzeneteket fogalmaz meg az aznapi ige alapján. Hű az Igéhez, és közben élni kezd az Ige, ezáltal megtörténik a csoda: Isten Igéjének magyarázata Isten megszólító üzenetévé lesz.

Összegezve: ez a négy kötet lelkészek, szakemberek napi olvasmánya és segítsége ugyanúgy, mint ahogy az a friss Szentírás-olvasóknak is. Én magam kezdő lelkész korom óta nagy haszonnal forgatom Szabó Andor munkáját; mind a mai napig segít és épít, aláhúztam, jegyzetekkel láttam el, salátává olvastam, és ezzel nem vagyok egyedül, sokan vagyunk még így. Szerintem egy könyv számára nincs nagyobb elismerés, mint ez. Az igazi méltatás azonban ennél több: lábunk előtt mécsessé lett az Ige.

A Kálvin Kiadónál a harmadik kötet kapható még, de ígéretünk van arra, hogy hamarosan elérhető lesz az egész áldott anyag digitális változata. Köszönjük az Úrnak, az ő gazdag áldása nyugodjon meg mindenkor a szerzőn, és legyen Istené a dicsőség!

Steinbach József

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója