Kiteszek egy fürt gyapjút
Sándor Endre

Kiteszek egy fürt gyapjút

Gedeon élete és üzenete

Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek jó részében van félelem. Nagyon sokan félnek a betegségtől, háborútól, balesettől, katasztrófáktól, haláltól, különféle csapásoktól. Mi tagadás, Gedeon is félt! S ott van az emberekben a kérdés, hogyan lett belőle mégis győztes hadvezér? Úgy, hogy a félénk embernek, a búzáját a présházban csépelő férfinak megjelenik az Úr angyala, s közli vele: "Az Úr veled van erős vitéz!" S rádöbben, hogy ha az Úr vele van, akkor nem lehet félnie! Később, amikor nem teljesen biztos a dolgában, amikor bizonyítékot keres arra, hogy valóban őt kívánja az Úr felhasználni, hogy Midjántól megszabadítsa népét, akkor gyapjút tesz ki, és arra kéri az Urat, hogy ezáltal mutasson neki jelt (vö. Bír 6,36kk). S Isten meggyőzi, megerősíti a jel által, úgy, ahogy kívánja! Hogyan lesz a félénk emberből hős? Úgy, hogy Istennel szoros kapcsolatban él! Beszélget vele, jelet kér tőle, s eközben felfedezi, hogy ha önmagában gyenge, félénk ember is, Isten segítségével kész arra, hogy győzelmet arasson!

550 Ft
468 Ft
ISBN: 9789635580781
Formátum:
B/6
Méret:
119×163 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
124
Kiadás éve:
2007

Hogyan lehet félénk emberből bizonyságtevő hős?


Gedeon élete és üzenete*

Izráel történetének olyan korszakába tekinthetünk be Sándor Endre életművének ebben a darabjában, amikor „Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr…” (Bír 6,1). Ebben a helyzetben kiáltott segítségért a nép Istenhez, aki prófétát küldött. A kiválasztott Gedeon először erőtlennek, alkalmatlannak érezte magát a szolgálatra, és ennek a gyenge embernek mondja az Úr angyala: „Az Úr veled van, erős vitéz!” Sokszor érezzük magunkat mi is erőtlennek, de „vinnünk kell Krisztus üzenetét” – írja a szerző. Az „én veled vagyok” által kerül hajtóerő életünk kiürült tankjába, ehhez azonban nélkülözhetetlen az imádkozás. Gedeon először bizalmatlan volt az őt megszólító angyalhoz, jelet kért. A bennünk is gyakran úrrá levő félelmet oszlatja el Jézus ”Ne féljetek, én vagyok” mondatával, s ha az Ő erejéből élünk, nem kell félnünk – biztat Sándor Endre.

Bővebben

Az Úr biztatására Gedeon oltárt épített és áldozatot mutatott be. Isten látta benne a lehetőséget és átalakította: alkalmassá vált a cselekvésre és békességet kapott. Nem elméleteket kell gyártani, hanem feladatokat kell teljesíteni (lásd a missziói parancsban is), de ebben a közvetlen környezet a család az első lépés – figyelmeztet a szerző. Ott kell lebontani a hamis bálványoltárokat. Nem egyszerű és könnyű a mai világban a bálványrombolás, de ez a feladat. Magunkon kell kezdeni, és ennek meg kell látszani az életünkön. „Van-e bátorságunk ma szembeszállni a sok-sok vallásosnak mondott semmivel?” – teszi fel a kérdést Sándor Endre.
A kánaáni törvények szerint Gedeonnak bűnhődnie kellett volna a Baál oltár lerombolásáért és a kivágott szent fa helyén az áldozat bemutatásáért. Gedeon bátran szembeszállt a bálvánnyal, a „semmivel”. Van-e bátorságunk ma szembeszállni a sok-sok vallásosnak mondott semmivel? – teszi fel a kérdést az író.
Gedeon küldetési történetében fontos momentum, hogy szeretne még egy „ráadás” biztosítékot nyerni: erről szól a gyapjúfürt története. Jellemző lehet ez a mi életünkre is, de egyúttal példa és biztatás lehet, hogy ha még mindig bizonytalanok vagyunk, mi is merjük „kitenni a gyapjúnkat” – Isten nem haragszik ezért! A megerősítés azután tovább lendíti és vezeti küldetésében, de – számunkra is - fontos, hogy a jel elnyerése engedelmességet és szerénységet is eredményezzen. Ez számunkra is igaz. Érdekes momentum az ellenséges katona álma általi segítség, ami azt üzeni, hogy isten titokzatos módon álom által is segíthet.
Gedeon engedelmes volt, példaképpé vált, tekintélyt szerzett. Hogyan állunk mi ezzel? Merjük-e, tudjuk-e mozgósítani a ránk bízott gyülekezetet? Gedeon harcainak sikerében az engedelmesség és a bölcsesség egyaránt szerepet játszott, de a mai szemlélettel kíméletlen módszereket is fel kellett vállalnia. Gedeon azonban ezekben a helyzetekben is tudott bölcsen reagálni, egyedül Istenre figyelni, és csak neki adni dicsőséget. A harcokban el lehet fáradni, és ilyenkor rosszul esik, ha nincs együttérzés és segítség. Ezt a helyzetet, a midjániták érzéketlenségét, hamis biztonságát Isten megbüntette, és ebben Gedeont is felhasználta. Bizonyára nem olvassuk jó érzéssel ezeket a sorokat, melyek az ószövetségi vérbosszú hangulatát idézik, de mindjárt utána arra kell figyelnünk, hogy Gedeon nemet tud mondani az izraeliek jutalom-ajándékára: elhárítja az uralkodás lehetőségét, és az Úrnak adja a dicsőséget – mondván: „Az Úr uralkodjék rajtatok!” Az uralkodás lehetőségét nem vette igénybe, de egy másik csapdától nem tudott megmenekülni Gedeon: az emberi életek árán megszerzett vagyonnak nem tudott ellenállni, és ezzel bűnbe sodorta nemcsak magát, hanem Izráelt is. Az arany emlékmű hamisan képviselte az Úr tetteire való emlékezést, mert Isten parancsát szegték meg ezzel. Az ember gyarlóságának mindannyiunkat veszélyeztető következménye áll előttünk. Gedeon eszköz volt az Úr kezében, aki által szabadulást szerez népének, de a szabadulás, a béke ott nem végleges, nem örök. Isten kegyelme még ezek után is megjutalmazza szolgálatáért: békésséget talált élete hátralevő idejére. Gedeon élete arra mutat, hogy az Úr által kiválasztott, segítségével győzelmet aratni kész ember is bűneset utáni ember.
Sándor Endre könyve arra biztatja az olvasót, hogy lehet és szabad jeleket kérni és várni Istentől életünk, szolgálatunk nehéz döntési helyzeteiben, és hogy ezeket nyitott szívvel és engedelmes lélekkel kell elfogadni. Isten tud bátorságot, bölcsességet ajándékozni azoknak, akik ezt bizalommal kérik, és hálával meg tudják köszönni. Mindezek mellett arra a reális veszélyre is rámutat a történet, hogy a bűnre való hajlam a győzelmek mellett is az életünk része, ami ellen alázattal és folyamatos Szentlélek segítség-kéréssel kell védekeznünk. Bátran merjük „kitenni a gyapjúnkat” és tanácsot, útmutatást, megerősítést kérni nehéz vagy bizonytalan élethelyzeteinkben, kísértéseink között, fontos döntéseink előtt. Ne csüggedjünk el, ha felismerjük hiányosságainkat, ha kudarccal vagy csalódással szembesülünk, és fogadjuk el ezeket is Istentől, tudva, hogy bocsánatában, gondviselésében bízhatunk.
Kívánom, hogy Gedeon történetének olvasása közben erősödjön meg kiválasztottság- és felelősségérzetünk presbiteri szolgálatunkban: így válhassunk bizonyságtevő hősökké, s közben növekedjen hálánk Isten eddig is megtapasztalt kegyelme iránt

Dr. Tóth János

Megjelent a Presbiter folyóirat 2022. november–december havi számában

 

* Sándor Endre: Kiteszek egy fürt gyapjút. Gedeon élete és üzenete (Kálvin Kiadó, 2007)

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója