Előtted, Uram...
Hajdú Zoltán Levente

Előtted, Uram... Imádságok

Az Istenhez szálló fohászok nyolc fejezetbe rendezve a teremtés és a megváltás csodája mellett felölelik a hétköznapi élményeket, a reggeleket, az estéket, a találkozásokat is. A szerző református lelkipásztor, aki elvezeti olvasóit a belső utak mély, néha meghitt, néha pedig felkavaró világába éppúgy, mint az isteni és emberi közösség egészen kézzelfogható valóságába. Az imádságokat magukénak érezhetik azok is, akik régóta beszélgetnek Istennel, és azok is, akik most indulnak el a hit útján.

Imádság közben

Egy megszokott mozdulat,
és imádságra kulcsolom kezem.
Rakom egymás mellé
a gyenge és tétova szavakat.

De mintha a lelkemben
kapaszkodna össze
minden törvény és akarat,
szándék és elhatározás,
hogy veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz tieddé a szó,
békül a lélek, a lelkem.
Köszönöm, Uram,
hogy te formálsz ma is
imádságot bennem.

Ámen.

990 Ft
842 Ft
ISBN: 9789635581672
Formátum:
120x167
Kötés:
kartonkötés
Kiadás éve:
2011, 2013, 2018
Oldalszám:
100
Méret:
120×176 mm

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Megszólítani az Urat


Imádság. Van, akinek könnyen megy, van, aki küszködik a szavakkal. Akad, aki szinte állandó kapcsolatban áll a Teremtőjével vagy megváltó Jézusával, másnak eszébe se jut, hogy megszólítsa őt.

Bővebben

Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor Előtted, Uram… – Imádságok című könyve tavaly jelent meg a Kálvin Kiadónál. A könnyen forgatható, egy kisebb táskában vagy egy nagyobb zsebben is elférő kiadvány hatvannégy verses imát tartalmaz.

A témák és tartalmak is azt mutatják, az ember önmagában milyen gyenge és esendő, az Úristen bűnbocsátó szeretete és kegyelme pedig mennyire végtelen. A szerző nem szégyelli bevallani, hogy a hit dolgaiban még egy lelkipásztornak is vannak harcai. Így válhat bátorítássá például az Éltető kegyelem című ima mindazoknak, akik kétségek között vergődnek.

 

Uram, megváltó Krisztusom!

Az életem, a hitem tele van

valami különös emberi kettősséggel.

Kereslek, és boldog vagyok,

amikor rád találok, amikor rám találsz

előled és önmagam elől rejtőzködő

mindennapjaimban,

de látod, milyen kétségek gyötörnek,

emésztenek ugyanakkor engem.

Félelmek és fájdalmak környékeznek,

gyengeség vesz erőt rajtam,

testi és lelki értelemben egyaránt.

 

Vergődök, csak vergődök ebben a kettősségben –

nélküled.

Kérlek, Uram, ölelj át, emelj fel, fogd meg a kezem!

Szereteteddel békíts meg önmagamban,

békíts meg önmagaddal és önmagammal.

 

Indíts el, mutass nekem utat, vezess!

Add, hogy a rád talált hit bizonyosságában járva, élve

mindenestől, aki vagyok, aki melletted, veled lehetek,

dicsőítselek és áldjalak téged!

Ámen.

 

Ahogyan Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a könyv ajánlójában írja: „Ezek az imádságok egyben verses meditációk is, egy-egy bibliai igét »magyarázó« áldott reflexiók, nyolc csokorba szerkesztve: a mélységet és őszinte indulatokat megvalló ember az Úrhoz igyekszik, hogy Krisztus közelében átélje a 18. zsoltár magaslatát, megtapasztalva a valóságos célokat és távlatokat, melyek nyomán azután Krisztussal éli meg a hétköznapokat, az ünnepeket és a közösségi lét megannyi formáját.”

 

Emlékezet

 

„Emlékezzetek csodatetteire…” (Zsolt 105,5)

 

Látod, Uram, mennyit panaszkodunk!

Szidjuk önmagunkat, szidjuk a másik embert.

Bosszankodunk, méltatlankodunk,

elégedetlenkedünk.

 

Pedig hányszor könyörültél már rajtunk!

Hányszor bebizonyítottad már kegyelmedet!

Hányszor mentettél már meg bennünket,

– legtöbbször önmagunktól…Add, hogy tudjunk emlékezni csodáidra,

amelyekkel csendben végigkísérted eddigi életünket!

Add, hogy meg tudjuk köszönni,

hogy ahová nélküled jutottunk,

te még ott sem hagytál magunkra minket!

Ámen.


Imádság. Van, akinek könnyen megy, van, aki küszködik a szavakkal. Aki nem tudja, hogyan is induljon el e téren, bátran vegye kezébe Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor könyvét.

Boda Zsuzsa
Evangélikus Élet 2012. március 11. szám

Kevesebb


Előtted, Uram... – Imádságok


Reformátusok Lapja 2012/45. szám

A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor imádságainak gyűjteményét adta kézbe a Kálvin Kiadó. Egyházunkban nagy történelmi hagyománya van az imagyűjtemények közreadásának, és e mindennapi használatra szánt könyvecskék jelentősége szinte felmérhetetlen. Különösen igaz ez olyan nyomorúságos történelmi időkben, amikor a Biblia mellett az énekeskönyv és az imakönyv szolgáltatta a lelki táplálékot az üldöztetések, lehetetlen körülmények, egyéni és közösségi próbatételek között lévő református keresztyén gyülekezetnek és embernek. Így nyitjuk ki mi magunk is nagyszüleinktől vagy még régebbről örökölt imakönyveinket, hogy adott élethelyzetünkben szavakba öntsük lelkünk fohászait. Sajnos az Incze Gábor (1898–1966) által elkezdett kutatást senki sem folytatta. A tudós lelkipásztor 1931-ben megjelent könyvében a 16–17. századi magyar református imádság forrásait, példáit és jelentőségét vizsgálta meg, de beláthatjuk, hogy a téma sokkal nagyobb figyelmet igényelne.

Bővebben

Hajdú Zoltán Levente könyve folytatja a nagy elődök példáját, és hozzájuk hasonlóan egyedi hangjával gazdagítja a vele együtt imádkozó kortársakat. A kiadvány valóban gyűjtemény, hiszen a szerző a Reformátusok Lapjában rendszeresen megjelent imádságaiból válogatta össze kötetét. Mondhatnánk azt is, hogy az élet szerkesztette a művet. Témáit tekintve nem klasszikus imádságoskönyvről van szó, hiszen az imádságcsoportokat tömörítő főcímek az utólagos szerkesztés alkalmával fogalmazódhattak meg. A verses formába szedett fohászok az Úristennel, a Bibliával, az Anyaszentegyházzal együtt élő, érzékeny emberi lélek mélyről feltörő reflexiói, amelyek konkrét kiváltó oka vagy motívuma természetesen rejtve marad az olvasó számára. Az imádságokat olvasó, azok felett elgondolkodó útitárs elmélyedve indul el a szerzővel a bibliai gondolatok, utalások felfedezésének izgalmas útján, hogy egy-egy szentírási szakasz hogyan húzódik meg jelzés nélkül néhány szó vagy sor mögött. Az előszót író Steinbach József dunántúli püspökkel együtt mondhatjuk, hogy magaslatokra vezető ösvényre hív a gyűjtemény.

A kezünkben tartott kötet mutatja, hogy az imádságnak több formája is lehet. Itt inkább az egyén elcsendesedéséről van szó, ahogyan az egyes szám első személy néhány helytől eltekintve végig meghatározza a fohászokat. A könyv kivitelezése igényes és ötletes, hiszen a csengersimai református templom kazettái alapján készített, stilizált illusztráció végig figyelmeztet: hitfolyamatban emeljük ma lelkünket az Úrhoz.

Pap Ferenc

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója