Alkalmazkodó szeretet
Jakab Miklós

Alkalmazkodó szeretet. Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései

Az érzékszervi fogyatékos emberek segítése különleges alkalmazkodást kíván. Jakab Miklós (1912–2002) református lelkészként szerezte meg gyógypedagógiai tudását és gyakorlatát, hogy vakok és siketek között szolgálhasson. Több mint fél évszázadon keresztül kísérte siket és vak gondozottjainak életét. Visszaemlékezéseiből közelképet kapunk a történelmi fordulatokat átélő egyházról, egy lelkész lelki formálódásáról, a ma is aktuális missziói és diakóniai szolgálat mindennapjairól és arról, hogyan fedezik fel vakok és siketek saját értéküket az Istennel való találkozásban.

„Mindegyik történetem azon embertársainkkal való közösségvállalásunkra emlékeztet, akik képesek a maguk értékeivel meggazdagítani környezetük életét. Ők bizonyítják társadalmi érettségüket, és hogy semmiben sem alacsonyabb rendűek, hanem egyenrangú embertársak, méltó küzdőtársak. Csak éppen másságuknak vannak bélyegei és igazoló jegyei, stigmák, amelyek Krisztus sebeire utalnak.” (Részlet a könyvből)

1 200 Ft
1 020 Ft
ISBN: 9789635582044
Formátum:
A/5
Méret:
134×197 mm
Kötés:
kartonált
Oldalszám:
148
Kiadás éve:
2012

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

A szeretetmunkás


Evangélikus Élet 2013. február 3. szám

Jakab Miklós református lelkipásztor visszaemlékezései

Ha szó szerint vesszük, hogy a hit hallásból van, akkor mi lesz a siketek üdvösségével? Ha egy vak nem tudja olvasni a hagyományos Bibliát, hogyan tud naponta erőt meríteni az ige szavából? Ha egy néma nem tud szóval bizonyságot tenni az Isten megváltó szeretetéről, hogyan lesz képes másokat tanítvánnyá tenni?

A Szentlélek sugallatára nemcsak ezek a kérdések fogalmazódtak meg Jakab Miklós néhai református vak- és siketmissziós lelkipásztor szívében, de egész életét a fogyatékkal élők missziói szolgálatába állította. Az elmúlt esztendő november 12-én lett volna százéves – neki állít emléket a Kálvin Kiadó gondozásában napvilágot látott, Alkalmazkodó szeretet – Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései című könyv.

A kötet több egyszerű élettörténetnél. Nem is lehetne a gazdag földi pályát, lelkészi szolgálatot néhány oldalba összesűríteni. Inkább azt mondhatnánk, a tiszteletes tollba mondott emlékei betekintést engednek abba a lelki folyamatba, amely során az Úristen formálta és alkalmassá tette e nem mindennapi missziói ágak elindítására.

Bővebben

A gyógypedagógiát és pszichológiai tanulmányokat is végzett lelkipásztor 1938-ban kezdett el – ahogy ő nevezte – „különleges szeretetmunkát” végezni: szervezője és hat évtizeden keresztül szolgálattevője volt siket, vak, mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő emberek lelkigondozásának. A siketek jelnyelve és a vakok által használt pontírás ismerete alapvetően segítette őt ebben az úttörő missziói munkában.

A kötet lapjain nemcsak Jakab Miklós életének és a missziói szolgálatának fontosabb mérföldkövei elevenednek meg, de kor- és egyháztörténeti adalékokat is nyújt a kiadvány azokhoz az évtizedekhez, amelyekben az állam oldaláról – és sokszor egyházi részről is – ellenállásba ütközött a fogyatékosügy. Őt minden nehézség ellenére egy gondolat vezérelte: a megváltás örömét minden áron átadni. „Tehát ha a hallássérült beszélő siket marad, és soha nem kapja meg a halálon inneni létben a hangzó beszéd hallásának ajándékát, akkor is az lesz a központi kérdés, hogy »Találkoztál-e azzal a Krisztussal, aki téged megváltott?«” – olvasható vallomása a könyvben.

Külön fejezet szól a siketvakok közötti szolgálatáról is. Jakab Miklós kiemeli Gyenge Imréné tanítónőt, aki idővel szinte teljesen megvakult, és elveszette a hallását is. Mégsem panaszra nyitotta száját, hanem elfogadta sorsát, és komoly missziói szolgálatot végzett.

              Többek között vereseket is írt, amelyek azonban nem kerültek be egyházi lapokba. „Fájdalmas dolgok ezek – fogalmaz Jakab Miklós visszaemlékezésében –, és tünetei annak, hogy mennyire vagyunk lemaradva az empátia terén ezektől az értékes embertársaktól, embercsoportoktól, akiken keresztül Isten akar üzenni.”

A néhai lelkipásztort arra választotta ki Ura, hogy egy életen át ezekkel az értékes embertársainkkal foglalkozzon.

bodazs

Gyenge Imréné

Sorsom

 

Körém a csend ólomfalat von,

Ne értsem a táj hangjait!

Nem mond mesét vidám patakvíz,

Nem zsong madárdalos csalit.

Villám dübörg? Megráz a hang, de

Fülemben az csak mély moraj.

Szeretteim beszélnek? A szó alig

Több már, mint szél-sóhaj.

x

Szememre tompa éj szövődött,

Elnyel sugárt, el színeket.

Vadrózsaág vagy zúzmarás gally?

Egyforma lett, koromlepett.

A hajnalom nem bíbor hullám,

Hűs permet a füvön csupán.

S a nyári dél arany özönje

Csak izzó, hőontó vulkán.

x

Miért? Nem kérdezem. Halk rebegve

Kimondom én: „Igen, Atyám!”

Te így akartad, így van hát jól,

Másként súlyát hogy bírhatnám?

És szent kezedből elfogadva

Nem átok, nem, nem, egyik sem!

Az „ólomzárka” szálló szárny lesz,

Atyám: feléd emel, viszen!

x

A csendfal igéd el nem zárja,

Behozzák azt a kis pontbetűk!

Ám „Ne félj, csak higgy, az Úr veled van!” –

Óh, mily erő rejlik bennük!

Elektromos kis készüléken

Az orgonát is hallhatom.

S a szent hajlékban hálaének

Ujjongva kelhet ajkamon!

x

Hisz engeded, Atyám, hogy értsem

A kegyelem dicső voltát.

S a célt, amely felé Fiad visz

A csenden át, homályon át!

Az üdv honában vársz reám, s ott

Megláttatod szent arcodat!

Hát nincs okom áldásnak tudnom

Siketvak embersorsomat?

 

Kevesebb

Hit és élet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója