Kecskés D. Balázs (szerk.)

Reménykedve várjuk. 21 evangéliumi motetta vegyeskarra

Hét fiatal zeneszerző bibliai szövegekre készült kórusműveit tartalmazza a kiadvány.
A huszonegy, három-, és négyszólamú vegyeskarra írt motettát Jézus példázatai, illetve az egyházi év vasárnapjaihoz, ünnepeihez tartozó evangéliumi szakaszok inspirálták. Általánosságban is elmondható, hogy szerzőink a zenei színvonal megőrzése mellett az egyszerűségre törekedtek, figyelembe véve az amatőr kórusok lehetőségeit. Ennek egyik jellemzőjeként a művek csaknem egyharmada háromszólamú vegyeskart foglalkoztat.
Bizalommal ajánljuk e kórusműveket kórusainknak, akik a zenei interpretáció és a hangzásvilág terén bizonnyal új felfedezésekkel gazdagodhatnak a művek megtanulása során. (Bódiss Tamás)

1 300 Ft
1 105 Ft
ISBN: 9790801680426
Kottagrafika:
Andorka Péter
Formátum:
A/4
Méret:
200×290 mm
Kötés:
kartonált, irkafűzött
Oldalszám:
68
Kiadás éve:
2021

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Új szín a gyülekezeti kóruséneklésben


 Kegyelem címmel rendez koncertet a Dicantus Énekegyüttes a Budapest-Fasori református templomban április 30-án, szombaton este. Az est különlegessége, hogy régi egyházi témájú darabok mellett, felcsendülnek a Reménykedve várjuk című, decemberben a Kálvin Kiadónál megjelent motettakötet darabjai is. A gyűjtemény célja, hogy mai, fiatal szerzők darabjai is bekerüljenek a gyülekezeti kórusok repertorájába. A Reménykedve várjuk című kötetről még megjelenésekor beszélgettünk Kecskés D. Balázs szerkesztővel, aki egyben a gyűjtemény egyik zeneszerzője.

Bővebben


Több felekezethez is köthető, fiatal kortárs zeneszerzők műveiből épül fel a Reménykedve várjuk című, kórusoknak szánt kötet. A bibliai tematikán és a zeneszerzők fiatalságán kívül mi az, ami összeköti, kötetté formálja ezeket a műveket?
A gyűjteményben szereplő rövid tételek az evangéliumi motetta sok évszázadra visszanyúló műfajába tartoznak. Általa lényegében az igehirdetéshez kapcsolódó bibliai szakaszokat zenésítik meg szerzők. A kötet célja az volt, hogy az istentiszteleten használható, az igehirdetésekhez kapcsolódó darabokat adjunk a gyülekezeti kórusok kezébe. A motetták tehát egyfajta zenei prédikációk.

Hogyan választották ki, hogy mely igeszakaszokat zenésítenek meg?


Korábban kapcsolatba kerültem Bencze Gábor evangélikus egyházzenésszel, ő kért fel egy könnyebb, amatőrök számára is megvalósítható kórusmű írására. Miközben írtam a darabot, megtetszett az ötlet: lehetne több hasonlót is készíteni. Eszembe jutott a Bódiss Tamás református egyházzenei vezetővel folytatott korábbi beszélgetésem is. Ő arra figyelmeztetett, hogy nincsen sok, gyülekezetek számára is használható kortárs egyházzenei darab. Ez vitt ahhoz az ötlethez, hogy egybegyűjtsük a kötetet. Örülök annak, hogy ez egy ökumenikus szerzőket felsorakoztató gyűjtemény lett. A szövegkönyv összeállításában, a válogatásban Bencze Gábor egyházzenész és Koczor Tamás lelkipásztor segített. A Kálvin Kiadóval Bódiss Tamás vette fel a kapcsolatot. Igazi csapatmunka volt.

A szerkesztést viszont Ön végezte. Milyen gondolatot követve szerepelnek a motetták a gyűjteményben?


Érdekes, hogy két tartalomjegyzéket is magában foglal ez a kötet. Az egyik az igehelyek szerinti csoportosítás alapján mutatja az egyes darabokat. Ez főleg a karvezetőknek, igehirdetőknek adhat támpontot. A másik tartalomjegyzék betűrend szerint, a szerzők nevei alapján állítja sorba a műveket, végül így is követik egymást a darabok. Fontos szempont volt a rendezés folyamán, hogy olyan zeneszerzők műveit szerepeltessük, akik maguk is elkötelezettek az egyházzene iránt, tartozzanak bármelyik felekezethez is. Andorka Péter nyitja a sort, aki egyébként katolikus, őt követi Brandenburg Ádám református zeneszerző. Három motettát is találunk tőle. Bucz Magor, aki mind a katolikus, mind a református egyházban otthonosan mozog, két művet komponált a kötetbe. Dobos Dániel, Dobszay Meskó Ilona és Horváth Márton Levente katolikus szerzők művei után végül a református Kecskés D. Balázs, azaz az én műveim zárják a sort. Sokat gondolkodtunk a sorrenden, először próbáltunk kevésbé mechanikusak lenni, hogy az alkotók nevei betűrendben álljanak egymás után, de végül nem találtunk jobbat.
Reménykedve várjuk, motettagyűjtemény, Kecskés D. Balázs
Reménykedve várjuk..., a motettagyűjtemény a Kálvin Kiadótól rendelhető meg

Négy szöveg kettős megzenésítést is kapott. Mi lehet ennek az oka?


Egyszerű a magyarázat: amikor megkaptuk a kész szöveggyűjteményt, mindenki választhatott, és volt, amelyiket többen is választották. Arra jutottunk, hogy ez nem gond, sőt annál érdekesebb, mert össze lehet hasonlítani, ki hogyan nyúl egy-egy szakaszhoz, hogyan dolgozza fel.

Milyen egyedi hangot, stílust hoz be a hét szerző a kötetbe?


Mindegyik szerző már kiterjedt kórusrepertoárral rendelkezik, tehát van tapasztalatuk a műfajban. Úgy látom, mindannyian arra törekedtünk, hogy énekelhetők, előadhatók legyenek az általunk írt darabok, a gyülekezeti tagok könnyebben tudjanak hozzájuk kapcsolódni. Ha valaki meghallja, hogy kortárs zene, talán megijed, de mindenkit biztosítok, nem olyan darabokra kell számítani, amelyek megtanulása nagy megerőltetésükbe kerülne a gyülekezeti kórusoknak. Aki figyelmesen vizsgálja a gyűjtemény darabjait, kapcsolatot, folyamatosságot fedezhet fel a korábban született, jól ismert kórusművek nyelvezetével, kóruskezelésével, egyszersmind az egyes szerzők különböző személyiségjegyei, stílusa is átjárja az egész kötetet. Összességében szembetűnő, mennyire változatos anyag gyűlt össze. Például Dobszay-Meskó Ilona egyik tétele érdekesen ötvözi a gregorián dallamok szabadságát a mai kórusnyelvvel. Az egyik szólam egy, szinte ritmus nélküli hosszú dallamot énekel, miközben a többiben kitartott hangok szólnak. Ez az egyházi énekkarok számára talán nem a legevidensebb típusú kórustechnika, és nem teljesen szabad, hiszen meg vannak határozva az időtartamok. Összességében érdekes, különleges pulzálása, légzése van a motettának.

Saját példát is hozhat. Kíváncsi volnék, ön zeneszerzőként hogyan kezeli a kórusokat.


Nekem is vannak már korábban született kórusdarabjaim, elsősorban arra törekedtem, hogy minél könnyebben elsajátítható mű szülessen. Alapjában véve sok mindenben hasonlóan jártam el, mint egyéb műveimben. A feldolgozott szövegekből mindig szívesen ragadok ki egy-egy részletet, és azokat igyekszem leginkább kidomborítani. Tehát nem annyira azzal foglalkozom, hogy egy egész verset vagy a hosszabb szakaszt szóról szóra bemutassam, inkább a részletek megvilágítására törekszem.

Ön a Budapest-Fasori Református Egyházközség tagja, beszélgetésünk előtt azt is elárulta, a gyülekezet kamarakórusát felesége vezeti. Melyik darab tanulásával indítanak majd, amikor előveszik a motettagyűjteményt?


Talán van egy kis részrehajlás a feleségemben, mert az egyik általam komponált művet már elkezdték tanulni, bár még nem hangzott el koncertszerű formában. Kis kórusuk nemrég alakult meg, és még a növekedés, fejlődés fázisában jár, eddig nem volt koncertjük, de biztos vagyok benne, hogy amikor közönség elé állnak, ebből a kötetből több mű is elhangzik majd.

Balogh-Zila Teodóra cikke a reformatus.hu portálon jelent meg.

Kevesebb

Énekeskönyv és egyházzene

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója