Ünnepeink
Szénási Sándor

Ünnepeink. A református egyházi év

490 Ft
417 Ft
ISBN: 9789635580903
Formátum:
A/5
Kötés:
kartonkötés
Kiadás éve:
2007
Oldalszám:
100
Méret:
197 x 142 mm

Reformátusok Lapja 2012/34. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Lelkészi hivatásom és a szolgálatra felkészülésem meghatározó élményei közé sorolom, hogy másfél évtizeddel ezelőtt, még a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának végzős hallgatójaként több legáció során (például 1997 karácsonyán, majd 1998 pünkösdjén Bicskén) és a Reformátusok Lapja munkatársaként is számos alkalommal találkozhattam és beszélgethettem Szénási Sándorral, a Vértesaljai Egyházmegye esperes-lelkipásztorával, műfordítóval, költővel, akinek barátságáért és áldásokban gazdag életéért sokakkal együtt adhatok hálát Istennek.

Szénási Sándor (19252001) nemzedékek sorát örvendeztette meg – hogy csupán néhányat említsek – egyháztörténeti tanulmányaival (például Kálvin emberi arca, Kálvin Kiadó, 1986), verseivel és műfordításaival (Mandulaág, 1986, valamint A porszem és a Minden – Andreas Gyphius 141 istenes szonettjének műfordítása, Kálvin Kiadó, 2000). Több Ravasz László-könyv szerkesztőjeként (Kis Dogmatika, 1990; Hazafelé, 1990; Az Újszövetség magyarázata, 1991; Ószövetségi magyarázatok, 1993,) egyházunk neves püspökének munkáságát, kéziratait is gondozta, sajtó alá rendezte és előszóval látta el. Nemzedékek nőttek fel és gyarapodtak hitben, tudásban az általa írt Megtaláltuk a Messiást! című konfirmációi olvasókönyvön (1989-től több kiadásban jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában).

Szénási Sándortól sok mindent lehetett tanulni: nagy szeretettel, türelemmel, jósággal és alázattal adta tovább mindazt, amit ő is tudott és megtanult Urától, de nemcsak Isten csodálatos dolgait, a hittudomány kincseit osztotta meg, hanem az irodalom művészetét, annak szeretetét is közel akarta és tudta vinni sokakhoz. Az irodalom mindig szívügye volt (1972-ben az ELTÉ-n magyartanári oklevelet is szerzett), a német barokk korszak alapos ismerőjeként pedig Gryphius és Angelus Silesius műveit fordította – aktualizálva, de nem modernizálva – művészi igényességgel, és e régi, sziléziai iskola kitűnő alakjainak alkotásait a magyar közönség számára is közel hozta.

Mivel sajnos a köztudatban megfakultak és pontatlanná, felszínessé váltak az egyházi évvel kapcsolatos ismeretek, elhalványult az egyes ünnepek eredete, jelentősége és üzenete, minden református család – sőt, a hit és az európai kultúra iránt érdeklődők – otthonában is egyfajta térképként és iránytűként van helye Szénási Sándor Ünnepeink, A református egyházi év című könyvének. Az egyházi év – és benne a liturgikus naptár – követése méltó keretet biztosít az értékes tartalomnak, ezáltal is gyülekezeteink javát szolgálja: a hétköznapok taposómalmában felüdülést, Istenhez fordulást jelentenek a rendszeres, ünnepi alkalmak, istentiszteletünk és személyes kegyességi életünk pedig megmenekül az elszürkülés, a jellegtelenség, a megfáradás és az unalmasság veszélyétől. A szerző az ünnepeket bibliai, teológiai és művelődéstörténeti keretben ábrázolja, tekintettel van arra, hogy az ünnepek eredetének és tartalmának ismerete az általános műveltségnek is elsajátítandó része.

Mivel az évszázadok során megannyi népszokás, hiedelem, hagyomány és életérzés szegődött ünnepeinkhez, a kötet a közvetlenül vallásos jellegű képeket és szokásokat is bemutatja. Időszerű az a figyelmeztetés, amikor egyházunkban a történelmi eseményekre emlékező alkalmak kapcsán a szerző arra int, hogy ezeknek az eseményeknek mindig legyen igei tartalmuk: hódolat a történelem Ura előtt, hálaadás a próbák közt megtartó kegyelemért, könyörgés az áhított víg esztendőért, amelyet nemcsak a bor, búza, békesség jellemez, hanem egymás megbecsülése, az erkölcsi fölemelkedés, a Lélektől való átitatottság. Napjainkban különösen érdemes megszívlelni Szénási Sándor bölcs tanácsát, amely szerint az egyházi esztendő során ünnepelt nemzeti, illetve történelmi emléknapok vonásai között nem lehet öntetszelgés vagy az önsajnálat, más népek lenézése vagy éppen gyűlölete, a faj, a nép, a vér pogány dicsőítése!

Figyeljünk örömmel ünnepeinkre, mert azok „mint valami időbeli sákramentumok, az örökkévalóságot kötik le és oltják bele a valóságba. Csak természetes, hogy századok, sőt ezredek hagyományaival átszőve, az atyák beláthatatlan sorozatának nagy emlékezéseivel megszentelve, nemzedékek hangulatával befuttatva, kiemelkednek az idő sodrából...” (Ravasz László)

Meg nem szűnő feladtunk alaposan ismerni, Istenhez közeledve megélni az európai kultúra alapját jelentő keresztyénség – és benne a református egyházi év – ünnepeit. Nyitottan, mindig válaszadásra készen (2Móz 13,14), a következő nemzedékeknek is át kell adnunk hitünk és hagyományaink kincseit!

Kun András Nándor

Kevesebb

Egyház és gyülekezet

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója