Deuterokanonikus bibliai könyvek

Deuterokanonikus bibliai könyvek

A Septuaginta alapján

A reformáció egyházai csak a héber kánon könyveit ismerték el kanonikus könyveknek. Emellett a deuterokanonikus, apokrifus könyveket építő irodalomként ajánlják. Luther fordítása első teljes kiadásában (1534) a következőket írja ezekről a könyvekről: Apokrifusok azok a könyvek, amelyeket nem tartunk egyenlő értékűeknek a Szentírással, de mégis hasznosak, és jó olvasni őket. – A reformátusok kezdetben szintén felvették őket a Bibliába, így Károli Gáspár is, de később elhagyták azokat. Általában a modern protestáns fordítások nem tartalmazzák, de amint jelen fordításunk is mutatja, becsüljük ezeket az ősi könyveket, amelyek nagy utat tettek meg mind a zsidóság, mind a keresztyén egyház történetében.

Ebben a kiadásban minden könyv fordítása a Septuagintában ránk hagyományozott, klasszikusnak mondható változat alapján készült.

1 500 Ft
1 275 Ft
ISBN: 963300974x
Fordító:
A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága
Formátum:
B/5
Kötés:
vászonkötés
Kiadás éve:
1999
Oldalszám:
182
Méret:
168×238 mm

Reformátusok Lapja 2012/36. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Tartok tőle, hogy a teológiában nem járatos olvasó számára már maga a könyvcím sem könnyen érthető, s ezáltal nem is tűnhet különösen érdekes olvasmánynak. Pedig a megjelenése idején, 1998-ban nagy szenzáció volt, hogy az úgynevezett másodlagosan kanonikus bibliai könyveknek megjelent az új protestáns fordítása. Ezek azok a könyvek, amelyek benne vannak a katolikus bibliakiadásokban, de ma is hiányoznak a protestáns Biblia ószövetségi részéből.

Milyen könyvekről van itt szó? Tóbit és Judit könyve, Salamon bölcsessége, Jézus, Sírák fia könyve, Bárúk könyve, Jeremiás levele, a Makkabeusok két könyve és Dániel könyvének kimaradt részei: Zsuzsanna és a vének, illetve Bél és a sárkány. Mind-mind a Kr. e. 3–1. századok zsidóságának életéről és istenhitéről árulkodó kegyes olvasmány: Károli Gáspár vizsolyi Bibliájában még benne voltak, külön könyvcsoportként kezelve, az Ó- és Újszövetség közé kötve, és jó ideig – ha nem is a kanonikus bibliai könyvekkel azonos értékűként, de – hasznos bibliai olvasmányként kezelték őket a református hívek is.

A biblianyomtatás azonban drága dolog, ezért egyre nagyobb volt a kísértés, hogy költségtakarékossági megfontolásokból ezeket a könyveket (hiszen nem tekintették őket „szent” írásoknak!) kihagyják a bibliakiadásokból. Ehhez járult hozzá a katolikus egyház és a protestánsok között egyre jobban elmélyülő ellentét, hogy ne mondjam: ellenségeskedés az ellenreformáció korától kezdve, ami erősen rányomta a bélyegét ezekre a könyvekre, pedig szegények erről az egyháztörténelmi folyamatról már biztosan nem tehettek... A bibliatársulatok által kiadott bibliákból (miután a pápák bibliahamisításnak és eretnekségnek nevezték a bibliatársulati missziót) az 1800-as évek közepétől már főszabály szerint kimaradtak ezek a könyvek, ezért van az, hogy ma protestáns közegben magyaráznunk kell, miről is van szó, ha azt mondjuk apokrif (vagy katolikus elnevezéssel: deuterokanonikus) bibliai könyvek.

Óriási hiányt pótolt tehát annak idején a Magyar Bibliatársulat és kiadója, a Kálvin Kiadó, amikor újra a kezünkbe adta jól érthető magyar fordításban ezeket az iratokat. Az Ószövetség világának megértéséhez és az újszövetségi könyvek értelmezéséhez (az újszövetségi szentírók 327 helyen utalnak ezekre a könyvekre) nélkülözhetetlen írásokkal van dolgunk, amelyeknek újrafelfedezése minden bibliaolvasó keresztyén ember kötelessége.

 

Pecsuk Ottó

Kevesebb

Bibliai segédkönyv, kommentár

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Elfogadom

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Go to top

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója