Deuterokanonikus bibliai könyvek

Deuterokanonikus bibliai könyvek

A Septuaginta alapján

A reformáció egyházai csak a héber kánon könyveit ismerték el kanonikus könyveknek. Emellett a deuterokanonikus, apokrifus könyveket építő irodalomként ajánlják. Luther fordítása első teljes kiadásában (1534) a következőket írja ezekről a könyvekről: Apokrifusok azok a könyvek, amelyeket nem tartunk egyenlő értékűeknek a Szentírással, de mégis hasznosak, és jó olvasni őket. – A reformátusok kezdetben szintén felvették őket a Bibliába, így Károli Gáspár is, de később elhagyták azokat. Általában a modern protestáns fordítások nem tartalmazzák, de amint jelen fordításunk is mutatja, becsüljük ezeket az ősi könyveket, amelyek nagy utat tettek meg mind a zsidóság, mind a keresztyén egyház történetében.

Ebben a kiadásban minden könyv fordítása a Septuagintában ránk hagyományozott, klasszikusnak mondható változat alapján készült.

1 500 Ft
1 275 Ft
ISBN: 963300974x
Translator:
A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága
Format:
B/5
Binding:
vászonkötés
Publication date:
1999
Pages:
182
Dimensions:
168×238 mm

Reformátusok Lapja 2012/36. szám


A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évfordulón az eltelt két évtizedre egy-egy jellegzetes, értékfelmutató, hitgyarapító könyv felidézésével emlékezünk – a Kiadó segítségével.

Bővebben

Tartok tőle, hogy a teológiában nem járatos olvasó számára már maga a könyvcím sem könnyen érthető, s ezáltal nem is tűnhet különösen érdekes olvasmánynak. Pedig a megjelenése idején, 1998-ban nagy szenzáció volt, hogy az úgynevezett másodlagosan kanonikus bibliai könyveknek megjelent az új protestáns fordítása. Ezek azok a könyvek, amelyek benne vannak a katolikus bibliakiadásokban, de ma is hiányoznak a protestáns Biblia ószövetségi részéből.

Milyen könyvekről van itt szó? Tóbit és Judit könyve, Salamon bölcsessége, Jézus, Sírák fia könyve, Bárúk könyve, Jeremiás levele, a Makkabeusok két könyve és Dániel könyvének kimaradt részei: Zsuzsanna és a vének, illetve Bél és a sárkány. Mind-mind a Kr. e. 3–1. századok zsidóságának életéről és istenhitéről árulkodó kegyes olvasmány: Károli Gáspár vizsolyi Bibliájában még benne voltak, külön könyvcsoportként kezelve, az Ó- és Újszövetség közé kötve, és jó ideig – ha nem is a kanonikus bibliai könyvekkel azonos értékűként, de – hasznos bibliai olvasmányként kezelték őket a református hívek is.

A biblianyomtatás azonban drága dolog, ezért egyre nagyobb volt a kísértés, hogy költségtakarékossági megfontolásokból ezeket a könyveket (hiszen nem tekintették őket „szent” írásoknak!) kihagyják a bibliakiadásokból. Ehhez járult hozzá a katolikus egyház és a protestánsok között egyre jobban elmélyülő ellentét, hogy ne mondjam: ellenségeskedés az ellenreformáció korától kezdve, ami erősen rányomta a bélyegét ezekre a könyvekre, pedig szegények erről az egyháztörténelmi folyamatról már biztosan nem tehettek... A bibliatársulatok által kiadott bibliákból (miután a pápák bibliahamisításnak és eretnekségnek nevezték a bibliatársulati missziót) az 1800-as évek közepétől már főszabály szerint kimaradtak ezek a könyvek, ezért van az, hogy ma protestáns közegben magyaráznunk kell, miről is van szó, ha azt mondjuk apokrif (vagy katolikus elnevezéssel: deuterokanonikus) bibliai könyvek.

Óriási hiányt pótolt tehát annak idején a Magyar Bibliatársulat és kiadója, a Kálvin Kiadó, amikor újra a kezünkbe adta jól érthető magyar fordításban ezeket az iratokat. Az Ószövetség világának megértéséhez és az újszövetségi könyvek értelmezéséhez (az újszövetségi szentírók 327 helyen utalnak ezekre a könyvekre) nélkülözhetetlen írásokkal van dolgunk, amelyeknek újrafelfedezése minden bibliaolvasó keresztyén ember kötelessége.

 

Pecsuk Ottó

Kevesebb

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary