Példázatos szavak - életes példák
Fekete Károly

Példázatos szavak - életes példák

Dr. Fekete Károly éppen húsz évvel ezelőtt kezdte meg lelkipásztori szolgálatát a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközségben. A prédikálás szeretete, az írott ige tisztelete, a szószék megbecsülése az első pillanattól kezdve el nem halványuló jellemzője lelkipásztori hivatásának. A Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszéke vezetőjeként nemcsak elméletben tanítja a homiletika művészetének titkait, hanem szinte keresi azokat a lehetőségeket, amelyekben újra és újra Isten igéjét prédikálhatja – textussal, olykor textus nélkül, részletesen kibontva és egzegetikai alapossággal megmagyarázva a Biblia szövegét, olykor pedig néhány mondatba sűrítve egy-egy mély gondolatsort. (...) Vonzó és megérintő az igehirdetések és írások hangneme: komoly szavakkal intenek felelős élethordozásra, de sehol sem ostoroznak, elgondolkodtatnak, de sehol nem fenyegetnek, riogatás helyett sokkal inkább a Krisztusban kapható új élet felé bátorítanak. Bátran olvashatják olyanok is, akik talán már belefáradtak a folytonos számonkérés hallgatásába, és saját tökéletlenségükben elbizonytalanodva keresik az élethez valódi kapaszkodókat kínáló megerősítéseket.

A könyvet a Magyarországi Református Egyház Zsinata a Doktorok Kollégiuma javaslatára az év könyve díjban részesítette.

990 Ft
842 Ft
ISBN: 9789635581191
Format:
Fr/5
Binding:
kartonált
Publication date:
2008
Pages:
168
Dimensions:
124×183 mm

Könyvismertetés az Igazság és Életben


Újabb prédikációs kötet? Igen. A szerző? Fekete Károly. Ifj. vagy id.? Ettől az évtől kezdve egyszerűen csak így: Fekete Károly. Mert elment a minden élők útján egy nagy igehirdető, sokunk Karcsi bácsija, a szerző édesapja, aki példát adott, életes példát.

Bővebben

Példát a jó igehirdetésre, amit csak élettel teli módon, csak biblikusan, csak igényesen, de csakis érthetően lehet szólni. De ez a kötet mégsem róla szól, hanem mindannyiunk mennyei Atyjáról, a Gazdáról, aki elküldte példázatokkal tanító, bennünket megnyerni akaró Fiát. Fekete Károly így fejezi be az „oda-adó” Gazda példázatáról írt prédi-kációját: „Isten régóta türelemmel vár rád – ne várasd hiába! Akarj így, egyenes ágon, Isten által felkínált módon társörökös lenni a ’szeretett Fiú’ mellett!” Ez a meghívás, és egy ránk váró és értünk mindent megtevő Atya képe rajzolódik ki a többi igehirdetésből is. Végig Róla szól úgy, hogy bátorít, hívogat annak az Istennek a nevében, aki nem legyőzni, hanem meggyőzni, nem leváltani, hanem megváltani akar bennünket.

Minden igehirdetés annyit ér, amennyit a gyülekezet megért belőle – mondja Ravasz László, és ez homiletikai alapelv Fekete Károlynál. Ez a kötet példa arra, hogy lehet mindezt igényesen, olvasmányosan, gördülékenyen, mai nyelven, de nem olcsó hatásvadász módon művelni. Egy barátom mondta: „Sok lelkésznél Isten, mint megtanult, és nem mint átélt valóság van jelen”. Fekete Károly a homiletika, az igehirdetés művészetének tanára. Prédikációi és írásai azonban nem „íróasztal ízű” elvont tananyagok, nem szakkönyvekből tanult „valóság” halmazok, hanem egytől-egyik életes igehirdetések, melyeket gyülekezet előtt is elmondott.

Tizennégy prédikáció alkotja a könyv fő részét. A Példázatos szavak címet hordozó fejezetben hét olyan igehirdetés olvasható, amelyeknek példázatok az alapigéi: a hamis bíró, a talentumok, az elveszett juh és elveszett drahma, a tékozló fiú, a gonosz szőlőművesek, a gazdag és Lázár és a mennyek országáról szóló példázat.

A második nagy egység az Életes példák címet viseli. Itt olyan prédikációk kerülnek egymás mellé, amelyek példaértékű embersorsokat és jézusi „sorsfordítást” mutatnak be: a gazdag ifjú, a jelt kívánó nemzedék, a lábmosás, cirénei Simon, az emmausi tanítványok, Tamás, a feltámadás után a halászathoz visszatérő Péter történetét.

A harmadik részben textus nélküli írások szólnak a Szentlélek erőterébe került embernek a karácsonyról, az igazi nagyságról, az Atya kezéről, a Lélek munkájáról az egyén és az egyház életében.

Jó szívvel ajánlható ez a könyv nemcsak a lelki irodalmat szívesen olvasó gyülekezeti tagoknak, hanem lelkipásztor kollégáknak is, hogy új impulzusokat nyerjenek; ráadásul kiváló sorozatot, evangelizációs heti alkalmakat, beszélgetős biblia-vagy ifjúsági órákat lehet tartani a példázatos szavak és életes példákon keresztül.

Horsai Ede (Debrecen)
Igazság és Élet 2009/1. szám

Kevesebb

Faith & Life

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary