2023. szeptember 28-án tartották a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet falai között a református börtönlelkészek értekezletét. Gáncs Péter evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnöke bemutatta a jelenlévőknek a nemrégiben megjelent Eljöttetek hozzám. Bibliai szövegválogatás a fogságban lévőknek című kiadványt. Püspök úr a szövegválogatás 1000 példányát átadta a börtönlelkészeknek, hogy a könyvek eljuthassanak a fogvatartottakhoz.

Az egyház már az első századtól kezdve igyekezett szolgálatba állítani olyanokat, akiknek a legfontosabb feladata a bebörtönzöttek meglátogatása volt. "Mert éppen a legszélsőségesebb élethelyzetekben lehet és kell is közvetíteni Isten hívó szavát, és megerősíteni a kétségbeesetteket, hogy a bűnnel és annak emberi ítéletével még nem vesztették el emberi méltóságukat, sőt, Isten szereti őket is mint gyermekeit, és visszahívja őket, a tékozló fiúkat és leányokat az atyai házhoz." (részlet a könyv Előszavából)

A nemrégiben kiadott szövegválogatás egyebek közt olyan csomópontok köré gyűjt szentírási igéket, mint a bezártság, a "Ki a hibás?" kérdése, az ember törvény alá vetettsége, Isten a szabadító, békesség és reményteljes jövő.

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány immár nyolc kötetből álló bibliai szövegválogatás-sorozata a Kálvin Kiadó gondozásában jelenik meg. A könyvek a Kálvin Kiadó könyvesboltjaiban és webáruházában megvásárolhatók.