Református egyházunkban március első vasárnapja hagyományosan a Biblia vasárnapja. Az alábbiakban a Bibliatársulat körlevelét közöljük, amelyben beszámolót adnak közre az elmúlt év bibliamissziójáról.

 „Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem.” (Zsolt 110,1 és Lk 20,42–43)

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérünk!

Jézus gyakran keveredett vitahelyzetbe az írástudókkal, és rámutatott, hogy néha még a legbölcsebbek és legkegyesebbek is hajlamosak arra, hogy a Bibliát a maguk szája íze szerint értelmezzék és magyarázzák. Nekünk, lelkipásztoroknak is fohászkodnunk kell, hogy megismerhessük az Írásokat és az Isten hatalmát (Mt 22,29): annyi nehéz helyzetben kell tanácsot adnunk a hozzánk fordulóknak, hogy a Szentlélektől kapott bölcsesség nélkül könnyen mi is csak „tévelygünk”. A fenti ige, amelyet a Kalauz olvasmányként ajánl, félreérthetetlenül utal arra, hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. A lába zsámolyává tett ellenség képe a háborúkat követő hadifoglyok megalázó sorsát idézi. Miközben mi is háborús időket élünk, ne szűnjünk meg könyörögni a békéért és azért, hogy Isten a földi hadurak és zsarnokok felett is mutassa meg hatalmát és őrizze meg gyermekei életét.

A Magyarországi Református Egyház történetének 119. bibliavasárnapján szeretnénk körlevelünkben megköszönni gyülekezeteink hűségét, a bibliamisszióért végzett imádságokat és a töretlen anyagi támogatást. Néhány szóban szeretnénk utalni arra a munkára, amelyet a Magyar Bibliatársulat 12 egyház – köztük a református – összefogásában végzett 2022-ben. Különösen kiemelnénk két friss kiadványunkat:


Először a négy kötetben megjelent Könyveket, amely szakít a Biblia hagyományos külső formáival. Az volt a célunk ezzel a rendhagyó kiadvánnyal, hogy az olvasóknak visszaadjuk a nagyobb egységekben való bibliaolvasás élményét: ajándéknak és olvasókörök számára ajánljuk.


A másik kiadványunk címe szándékosan kissé provokatív: Túlélőkészlet a Biblia olvasásához. Ez utal azokra a nehézségekre, amelyekkel a 14–25 éves korosztály a bibliaolvasás során szembesül. A kis könyv a túrázás alapgondolatára épül: néha nehezen vesszük rá magunkat, hogy kimozduljunk és új tájakat fedezzünk fel, mégis mindig arra jutunk utána, hogy érdemes volt venni a fáradságot. De a jó túrához kell a felszerelés, a terv, a segédeszközök. Ilyeneket kínál ez a kis könyv. Körlevelünkhöz mellékelünk rövid ismertetőt mindkét kiadványunkról; a mellékelt bibliavasárnapi plakáttal együtt ezek is kihelyezhetők a gyülekezeti hirdetőfelületeken.

A Bibliatársulat kiemelt feladata, hogy megismertessük és megszerettessük fiataljainkkal a Bibliát. 2022-ben csak a református oktatási intézményekben közel 8 millió forint értékben osztottunk Bibliát. 2023-ban pedig adománygyűjtő akciónkkal hitoktató tanáraink munkáját szeretnénk segíteni célzottan összeállított szakkönyvcsomagjainkkal. Mindezekben köszönjük Testvéreink támogatását.

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérünknek áldott Bibliavasárnapot kívánunk, életére és szolgálatára pedig Urunk áldását kérjük


testvéri köszöntéssel,

Budapest, 2023. február 7.

Steinbach József s. k.                                      dr. Pecsuk Ottó s. k.
püspök, az MBTA ügyvezető elnöke            lelkész, az MBTA főtitkára