A Collegium Doctorum, a Doktorok Kollégiumának periodikája 2022/2 számában jelent meg Lányi Gábor recenziója A kereszténység történeti atlaszáról.


2021 karácsonyára jelent meg magyarul a Kálvin Kiadó gondozásában az Alec Ryrie szakmai vezetésével összeállított A kereszténység történeti atlasza című, igényes megjelenésű kiadvány, amely műfaját tekintve egy egyháztörténeti atlasz.

Alec Ryrie, elismert angol történész, tanulmányait Cambridge-ben, St. Andrewsban majd Oxfordban végezte, jelenleg a londoni Gresham College teológiájának professzora. Főképpen 16–17. századi angol és skót történelemmel kapcsolatos témákban publikál, világi tevékenységei mellett pedig az anglikán egyház laikus prédikátora. A vele a szerzőségben együttműködő Andrew Avenell ausztrál történész és Elizabeth Wyse, aki mintegy 30 éve foglalkozik atlaszok készítésével, szintén területük elismert szakemberei. Hátterük és felkészültségük garancia a kötet minőségére, ugyanakkor a mű koránt sem tudományos, hanem sokkal inkább igényes ismeretterjesztő kiadvány kíván lenni, amely a téma iránti magánjellegű érdeklődés kielégítése mellett nagy haszonnal használható a középiskolák és egyetemek történész, teológus, de akár földrajz szakos hallgatói számára is.

A kötet érdekessége, hogy a magyar kiadás az eredeti, Harvard egyetemi kiadó általi kiadással majdnem egy időben jelent meg, ami által nemcsak magyar, hanem világviszonylatban is friss kötetet tarthatnak kezükben az olvasók. A fordítás több szakmai és nyelvi lektoráláson ment át, amelyek során a magyar változat munkatársai megpróbálták megőrizni annak könnyed, nem egy esetben humoros szójátékokat használó, gördülékeny stílusát. A felfogásában és terminológiájában eredetileg is protestáns jellegű művet elsősorban a magyar református szóhasználatnak megfelelő kifejezésekkel ültették át magyarra, ugyanakkor – ahogyan már a cím is elárulja – a „keresztyén” helyett a „keresztény” névváltozat használatával tették nyilvánvalóvá, hogy a kiadvány a legtágabb értelemben vett kereszténység atlasza kíván lenni.

A magyar, de még a világpiacon sem volt még eddig olyan kiadvány, amely ilyen nagy számban vonultatta fel a különféle egyháztörténeti eseményekhez, mozgalmakhoz, személyekhez kapcsolódó térképeket – szám szerint száz- harminckettőt. Kezdve a legkorábbi időktől – a Jézus korabeli Palesztina bemutatásától – nem is a jelenig, hanem a jövőbeli prognosztizálásig, a 2050-re várható világvallási arányszámok szemléltetéséig terjed a mű kronológiai spektruma, amely végpontok között nehezen is juthatna eszünkbe több egyetemes egyháztörténeti téma, mint amihez térképet találunk a kötetben.

A teljesség igénye nélkül, érdekességük és különlegességük okán említhetünk meg néhány témát, mint amilyen az ír misszió, a nesztoriánus egyházak,
a baltikum megtérítése, orosz ortodox szerzetesség terjedése, az amerikai rabszolgák vallásossága, a protestantizmus jelenlegi előretörése Dél-Amerikában, a koreai és kínai keresztyénség helyzete 1949 után vagy a jelenlegi keresztyénüldözések 2018-as állapota. A mű Európa mellett nagy figyelmet szentel az azon kívüli világnak is, így kiemelt helyet kapnak és nagy számban szerepelnek a világmisszió különböző stádiumaihoz kapcsolódó térképek is.

A nagyobb földrajzi egységeket bemutató térképek mellett sok fénykép, egy-egy jelentősebb város (természetesen Jeruzsálem, Róma, Konstantinápoly több korszakból is, de a 17. századi Manila templomairól is van térkép), sőt jelentősebb kultuszhely alaprajza (pl. St. Denis apátság, Cluny, az Abu Szerga-i kopt templom vagy a goai székesegyház) is színesíti a kötetet, amely ezek által foglalkozik a keresztény templomépítészet és egyetemi kultúra bemutatásával is.

A térképek mellett a kötet másik erénye a kísérőszöveg, amely tömören, de szabatosan mutatja be a keresztyén egyháztörténet főbb állomásait, és amely szintén jól használható mint oktatási segédanyag, akár egyetemi szinten is. A térképekhez hasonlóan ezek témaválasztásában is sok olyan érdekes különlegesség van, amely nem megszokott a magyar egyetemes egyháztörténeti oktatás tematikájában. Mindezek tükrében valóban kiemelkedő jelentőségű a most megjelent atlasz, amelyet haszonnal forgathatnak és alkalmazhatnak az egyszeri érdeklődőktől kezdve a középiskolai és egyetemi oktatókon át mindazok, akik az egyháztörténettel kapcsolatosan további ismeretekre vagy csak érdekes olvasmányra vágynak.

Lányi Gábor

Alec Ryrie (szerk.): A kereszténység történeti atlasza. Budapest, Kálvin Kiadó 2021.

 

A recenzió a Collegium Doctorum 2022/2 nyomtatott számában jelent meg.