Életének 74. évében elhunyt Tarr Kálmán lelkész, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának alapító igazgatója, a Magyar Bibliatársulat egykori főtitkára.

Tarr Kálmán 1947. január 16-án született, a Madách Imre Gimnáziumban érettségizett és 1965–70 között tanult a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1970–75 között a református egyház Felekezettudományi Intézetének volt tudományos munkatársa, 1978-tól a református egyház Zsinati Irodája Sajtóosztályának osztályvezetője, illetve a Magyar Bibliatársulat titkára, később főtitkára (2003-ig). Egyik fő szervezője volt 1988-ban a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies) budapesti nagygyűlésének, majd 2008-ban a Biblia évének. 1992-től a Sajtóosztály alapjain létrehozta a Kálvin Kiadót, amelynek 2009-ig igazgatója volt. Nevéhez és szöveggondozói tevékenységéhez fűződik az elmúlt negyven év református könyv- és folyóiratkiadásának számtalan könyvcíme, valamint a Magyar Bibliatársulat bibliakiadásának sok százezres példányszáma. 2020. szeptember 15-én, családja körében tért haza teremtő Urához. Temetéséről később intézkednek. A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat egykori igazgatóját, illetve főtitkárát saját halottjának tekinti.

_

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.”
Róm 14,7–8

A végtelen jóságú Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Tarr Kálmán

református lelkipásztor, a Kálvin Kiadó nyugalmazott igazgatója és a Magyar Bibliatársulat korábbi főtitkára
2020. szeptember 15. napján, életének 74. évében megtért Istenéhez.

A Fiumei Úti Sírkertben
2020. október 30. napján 10 órakor
helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család a koszorúmegváltást a Magyar Bibliatársulat Alapítvány számlaszámára kéri: 11714006-20267306.

Isten szeretett gyermeke volt.