Ünnepre készülve.

„Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.”  (Mt 20,25–26)

„Közöttetek ne így legyen!” – ezt a jézusi figyelmeztetést emeli ki egyik új könyvünk címe. Ez a könyv olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekről ritkán beszélünk, mégis mélyen meghatározza az életünket. Hogy mennyire általános és örök kérdésről van szó, mutatja Jézus tanítványainak példája is. Mindannyian vágyunk, törekszünk valamire, vagy ha nem, annak hiányától szenvedünk (ambíció). Mindnyájunkat érint a hatalom, az uralom kérdése, akár fent, akár lent, akár valahol középen vagyunk (státusz).

Jézus válasza, egész tanítása és minden cselekedete egy irányba mutat: Isten országára. Arra az új és más valóságra, amely benne és általa „közöttünk” van. A Jézus születését meghirdető angyali üzenet a próféciák beteljesedésére utaló szavakkal beszél Máriának a hosszú időre berendezkedni látszó pogány római uralom, illetve a status quóhoz kényszerből és/vagy hatalomvágyból alkalmazkodó vezetők idején:

„Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége” (Lk 1,32–33).

De hamar kiderül, hogy Isten országa másként jött el, mint sokan várták: máshogyan van jelen, és más módon fog majd kiteljesedni, mert Isten másként akarja megvalósítani ígéreteit az egész világ üdvösségére. Isten országában más értelmet kap az ambíció és a hatalom is. A Megfeszített és Feltámadott emeltetik a Mindenható jobbjára, míg majd vissza nem jön, hogy Isten országa beteljesedjen, és „Isten legyen minden mindenekben” (1Kor 15,28). Jézus királyi küldetése az isteni ítélet sújtotta, megszégyenítő kereszthalálban, majd pedig az ítéletet és a megszégyenülést visszájára fordító feltámadásban éri el a csúcspontját, felemeltetéséhez az alázat útja vezet (Fil 2). Addig így van közöttünk Isten országa, e világ hétköznapi valóságában, másként: hogy közöttünk, akik őt keressük, benne hiszünk és reménykedünk – közöttünk ne úgy legyen, ahogy a világban van.

Áldott ünnepeket, boldog új évet kívánunk minden olvasónknak!