Hirdetés
MagyarEnglish

Tisztség, szolgálat – vagy mindkettő?

A presbiteri tisztségről
Bolti ár:  900 Ft
Internetes ár:
765 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Gondolatok Huszár Pál A presbiteri tisztségről című könyve alapján

Evangélikus Élet 2013. október 13.

Levelet hozott a posta. A borítékban a Magyarországi Református Egyház Zsinata világi elnökének, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokának, dr. Huszár Pálnak a könyve rejtőzött. A feladó pedig az Evangélikus Élet szerkesztősége volt.

Hetilapunk érdeklődése nem véletlen, hiszen a Magyarországi Evangélikus Egyházban (is) öt-hat éve elkezdődött a presbiteri tisztség és szolgálat újragondolása. Úgy tapasztalom, hogy ez nem egy stratégia részeként történt, hanem több esemény, történés mutat az újragondolás irányába. Egyházunk néhány éve rendezte meg először az evangélikus presbiterek országos találkozóját (EPOT), az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) előadás-sorozatot szervezett a presbiteri tisztségről, és Révfülöpön, az egyház Ordass Lajos Oktatási Központjában harmadik éve folyik presbiterképzés, amelyen több mint kétszáz presbiter vett már részt.

Az egyházban a döntéseket nem a vállalati vagy banki szférához hasonlóan, vagyis azonnal vagy rövid időn belül hozzák meg, hanem egy hosszabb gondolkodási, beszélgetési, elemzési, érési folyamat után. Ennek most az elején tartunk, amikor református testvéreinknek a presbitériumról és presbiterekről szóló gondolatait Huszár Pál könyve révén mi is megismerhetjük.

Címkék:

A Kálvinista Szemle írása A rejtőzködő bibliafordító c. könyvünkről

A rejtőzködő bibliafordító - Károlyi Gáspár
A rejtőzködő bibliafordító - Károlyi Gáspár
Bolti ár:  1 400 Ft
Internetes ár:
1 190 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Nagyon keveset tudhatunk arról a férfiúról, aki az egyik legismertebbé vált magyar protestáns nevet hordozta. Esetében olyannyira elcsépelt lenne az a fordulat, hogy a neve fogalommá vált, hogy nem is említjük ilyen vonatkozásban (valószínűleg maga is tiltakozna ellene). Az viszont tény, hogy a csapatmunkában készült első teljes magyar nyelvű bibliafordítást – köszönhetően az újabb és újabb kiadású Bibliák címlapjának – az ő neve fémjelzi, sőt a mai Európa egyetlen református egyetemének is ő a névadója – Károliként.

A róla készült monográfia szerzője, Szabó András irodalomtudós évtizedeket szentelt a „rejtőzködő bibliafordító” élete és a bibliafordítás körülményei kutatásának. Elfogadhatjuk tőle, amit másokkal egyetemben állít: akár latinosan Károliként, akár Károlyiként emlegetjük, a név helyes ejtésmódja: Károlyi.

 A kor névadási szokásait figyelembe véve egyértelműnek tűnik, hogy a mai Nagykároly húzódik meg mögötte mint születési hely. Születési éve ismeretlen, a szerző 1535 tájékára teszi. Egy adat alapján feltételezhető, hogy 1549-től Brassóban járt iskolába (bár Nagybánya későbbi, azonos nevű városbírája is lehetett az a diák). A legelső biztos pont az életéből 1556. március 11-e, amikor is beírták őt a wittenbergi egyetem anyakönyvébe. Nem tudjuk, hány évet tanult ott (magiszteri címet nem szerzett), 1562-ben viszont Szatmár városában találjuk. 1563 végén pedig már Göncön tölti be az első papi tisztséget. (Gönci plébánosként írta alá a Két könyv című, Debrecenben napvilágot látott munkája ajánlását. A Biblián kívül egyetlen fennmaradt munkájában a Magyar Királyság romlásával, illetve a végidők jeleivel foglalkozik.) 1584-től Tállyán lelkészkedik, 1587-től ismét Göncön tevékenykedik – egészen 1591 utolsó napjaiban bekövetkezett haláláig.

Címkék:

Karácsonyi gyerekkönyvünk a Reformátusok Lapjában

Az első karácsony
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Az első karácsony

Vannak olyan bibliai történetek, amelyeket már olyan alaposan ismerünk, hogy akár mi magunk is el tudnánk mesélni, sőt újra meg újra el is mesélünk. Az első karácsony története ilyen. A hivatásos mesélőnek, aki nemcsak elmondja, hanem le is írja a történeteket, még nehezebb dolga lehet, mert tőle a közönség azt is elvárja, hogy úgy mesélje a történetet, ahogyan még korábban senki.

Győri Katalin neve nem ismeretlen a vallásos gyermek- és ifjúsági irodalmat olvasók körében: a Felhők szigete, illetve a Bojti szerzőjétől megszokhattuk, milyen könnyedén mesél komoly, fajsúlyos témákról is. Bojtiról, a nagyszívű kiskutyáról szóló meséjéhez Gellén Sára készített illusztrációkat. Feltételezem, olyannyira megkedvelhették a közös munkát, hogy amikor felkérést kaptak a Kálvin Kiadótól a karácsonyi történet elmesélésére, ott folytatták, ahol abbahagyták: Katalin tollat, Sára ecsetet ragadott, hogy közösen mondják el élményeiket az első karácsonyról.

Bibliai történeteket nehéz racionálisan, kívülállóként elmesélni, de nincs is erre szükség, hiszen amikor valaki például Jézus születésének történetét mondja újra, a saját, személyes hitvallását is beleszövi a történetbe. A történet írója úgy válogatja meg a szavait, úgy színezi apró vonásokkal a helyszíneket, szereplőket, hogy azok egyszerre maradjanak korhűek, és váljanak a ma olvasója számára is megismerhetővé, szerethetővé.

Címkék:

Egy könyv – az életünk történetéről

Élettérkép
Bolti ár:  1 500 Ft
Internetes ár:
1 275 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Élettérkép című könyvünkről írt a Reformátusok Lapja

Ki vagyok, milyen vagyok, mire vagyok jó? – ezek olyan kérdések, amelyek valamikor valószínűleg minden ember életében megjelennek. Mindenhol és minden korban találkozunk velük, és minden vallásban fontos szerepet kapnak. Néha nyugtalanító, néha elcsodálkoztató, bátorító, erőt és reményt adni tudó útitársak az életutunkon.

Honnan erednek, és ki vagy kik adják meg rájuk a válaszokat? Mi magunk, vagy mások válaszait ismételgetjük? Most megjelent egy könyv, amely kiváló segítője lehet azoknak, akik ezekkel a kérdésekkel nemcsak találkoznak, hanem foglalkozni is akarnak velük.

A Siba házaspár könyvével bevezet az élettörténetek kezelésének elméletébe és gyakorlatába. Közérthető nyelven ismertet meg a módszer elméleti-tudományos hátterével, rámutatva annak vallási összefüggéseire. Már önmagában ez a rész is gazdagítja az olvasó élet- és emberképét, és nem csak a hívőét.

Ezt jó érzékkel összeválogatott, pontosan kidolgozott gyakorlatok gyűjteménye követi. Segítségükkel az élettörténetünk mindjobban kibontakozhat előttünk, és olyan vetületeire is rábukkanhatunk, amelyek egyébként rejtve maradtak volna. A gyakorlatok izgalmas kérdésekkel vezetnek vissza például a származásunkhoz, vagy segítenek felkutatni azokat, akik nagy befolyással voltak életünkre akkor is, ha már megfeledkeztünk volna róluk. Vagy felismerhetővé tehetik az életünk vörös fonalát. És még sok más felfedezéshez segíthetnek. 

Címkék:

Apalógia, a földi és mennyei apáról szóló ismeretek

Kincsek és kacatok
Bolti ár:  1 300 Ft
Internetes ár:
1 105 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Szabó György Kincsek és kacatok - Egy keresztyén apuka feljegyzései

című könyvének bemutatójára

Szabó György – vagy ahogyan a legtöbben ismerjük: Gyura – könyvében egy geológus apa szólal meg. Akik ismerjük közelebbről is, tudjuk róla, hogy egy évig geológushallgató volt, és noha végül nem ebből diplomázott, a geológia iránti érdeklődése és szenvedélye megmaradt. Én most mégsem egészen ebben az értelemben használom a geológus apa kifejezést. Inkább abban az értelemben, hogy könyvében ott van földközelben, azon a földhöz közeli szinten, ahol a gyermekei. Azon a szinten, ahol az építőkockák, babák, macik, szívószálak találhatók, meg kint, a természetben a bogarak, fűszálak, kövek és mindenféle izgalmas dolgok. Ez egy külön világ, a gyermekeink világa. Sokszor nem tudunk még csak lehajolni sem ebbe a világba, Gyura szeretettel, figyelemmel és szakértelemmel ezt újra meg újra megteszi. Teljesen ismerősen mozog ezen a terepen, az az érzésünk, hogy nincs is olyan dolog, amit itt ne ismerne. Jelen van nemcsak gyermekei életében, hanem gyermekei világában is – és ez az egyik legfontosabb és legelőbbre való apai tulajdonság.

Címkék:

Kalandos családi történetek

Kincsek és kacatok
Bolti ár:  1 300 Ft
Internetes ár:
1 105 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Makay László kedvcsinálója Szabó György Kincsek és kacatok című könyvéhez

(Megjelent a Reformátusok Lapja 2013. karácsonyi számában.)

Élő képek. Ez a szópár jutott eszembe, miközben egyik kép (azaz családi történet) jött a másik után. Történetek egész sora enged bepillantást egy család mindennapjaiba apai szemszögből. Részesei leszünk a nem is annyira távoli jövőben már a családi legendáriumba tartozó eseményeknek, miközben nagyokat derülünk, és felfedezzük a tanulságokat.
Derűs, komoly lelki tartalommal bíró élőképek várnak ránk. Mit mutatnak meg az apai szemszögből megélt és elmesélt történetek? Eleven, elgondolkodtató, humoros üzeneteket emberségről, elkötelezettségről, Isten kreativitásáról. Esélyt ad a könyv nekünk, olvasóknak önmagunkra ismerni és rácsodálkozni a mennyei Atyára. Nincs ennél izgalmasabb, és nagyszerűbb kaland. Leendő és gyakorló apukáknak kötelező!

 

Címkék:

„Hívő értelem, értelmes hit”

A Heidelbergi Káté magyarázata
Bolti ár:  3 200 Ft
Internetes ár:
2 720 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Varga Lajos Márton recenziója Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című könyvéről.

Olvasható a Református Közéleti és Kulturális Központ honlapján.

http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/mutat/9093/

 

Címkék:

Aki hitének erejével győzött

Kossuth papja
Bolti ár:  1 700 Ft
Internetes ár:
1 445 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Könyvajánló a Reformátusok Lapja 2014/11. számában

A Károli Gáspár-díjas Tóth-Máthé Miklós kisregénye, a Kossuth papja Könyves Tóth Mihálynak állít méltó emléket, felélesztve olyan el-elfeledett emberi tulajdonságokat, mint a barátság, a bajtársiasság, a hazafiasság.

A Kálvin Kiadó 2012-ben szerzői pályázatot hirdetett, új alkotások, magyar nyelven írt elbeszélő mű­vek elkészültét támogatva, amelyek igényes irodalmi formában reflektálnak a – református – keresztyén hit és élet egyes elemeire. Tóth-Máthé Miklós kisregénye nyert e pályázaton, amelyben a debreceni születésű Könyves Tóth Mihály (1809–1895) református lelkész 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni viszontagságait ismerhetjük meg. Az íróét, akit előbb – 1849. no­vember 30-án, születésnapján – halálra ítélnek, majd húsz évre enyhítik büntetését, végül 1856-ban amnesztiával szabadul. A regény a rabéveinek történéseit mutatja be, középpontban az emberi hit erejével.

A Kossuth papja – a pályázati kiírásnak megfelelően – megkérdőjelezhetetlenül magyar és keresztyén, mind a témája, mind stílusjegyei tekintetében. Színtiszta, választékos magyar(os) nyelvhasználat jellemzi, s aki igazán figyelmesen olvassa a művet, rádöbbenhet, mennyi szó létezik azok helyett (a szürke kifejezések helyett), amelyeket ma unalomig ismétlünk. Tóth-Máthé régi kifejezéseket éleszt fel – mint például a dzsidások (lovas katonák), fertályóra, foglár, krajcár, pipatórium, porkoláb, regula, strázsamester –, amelyek szinte teljesen kikoptak nyelvhasználatunkból.

Címkék:

Nagyböjti útravaló – Fekete Ágnes új könyvéről

Könyvajánló az Új Ember, Magyarország Katolikus Hetilapja 2014. március 23-diki számában.

 Teljesítményközpontú életünkben könnyen előfordulhat, hogy minden kipipálandó feladattá válik. Időnként már a szabadidőnket is úgy töltjük, mintha egy multicégnek szeretnénk megfelelni. Az erdőt járók ma gyakorta nem kirándulnak, hanem teljesítménytúráznak, egy kórusban előbb-utóbb nem csupán az éneklés öröme tartja össze az embereket, hanem a következő kórusverseny, egy lazulásra szánt nyaralás alatt pedig egyszer csak elengedhetetlen cél lesz átúszni vagy körbetekerni a Balatont. A teljesítménykényszer átitat mindent. Sokszor sajnos a vallási életünket is.

Címkék:

Egy „jó hitvallás ” magyarázata

A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján
Bolti ár:  1 800 Ft
Internetes ár:
1 530 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Confessio 2013/4. szám

„Az evangéliumi egyház atyáinak egy jó hitvallása mellett kötelezzük el magunkat…” – így kezdi Karl Barth azt az előadássorozatot, amelyet a bonni egyetemen az 1947. évi tavaszi szemeszterben tartott a Heidelbergi Káté alapján. A háború után ez már második alkalom volt, amikor a Németországból kényszerűen távozott professzort visszahívták egykori tanszékére. Az első, az egy évvel korábbi előadássorozata az Apostoli Hitvallás alapján, jól ismert a magyar olvasók előtt is, Kis dogmatika címen jelent meg Pilder Mária fordításában. Most, a 450 éves jubileumra, Ferencz Árpád kitűnő fordításában, ezt a töredékesen fennmaradt írást is megismerhetik a magyar olvasók.

A Káté a maga krisztocentrikus szemléletével nemcsak közel állt Barth teológiai felfogásához, hanem idői keretbe is foglalta németországi működését, ugyanis 1921-ben ugyancsak a Káté magyarázatával kezdte meg dogmatikai előadásait. De a Kis dogmatika hitről szóló fejezeteiben is felfedezhetjük a Káté hatását: a 21. kérdés-felelet nyomán beszél − megfordított sorrendben ugyan − a hitről, mint bizalomról és mint megismerésről. (Az egyetlen novum a „hit mint vallástétel” fejezet.) A felcserélt sorrend azonban mégsem a hit szubjektív oldalának előtérbe állítását jelenti, hanem éppen annak a hangsúlyozását, hogy ez a szívbéli bizalom arra a szilárd alapra épül, amit Isten kijelentéséből megismerhetünk. A fides qua és a fides quae creditur egymástól elválaszthatatlan és egymást feltételező két aspektusa a hitnek. A keresztyén tanítás − így a dogmatika is − éppen az igaz hit érdekében születik. Ám, mint minden emberi megismerés, csak töredékes és rész szerint való lehet. Barth ezért szimbolikusnak is tekinti azt a technikai körülményt, hogy az előadás jegyzetei, és különösen annak vége, csak vázlatosan és töredékesen kerül az olvasó elé. A szemeszter végének idői szorításában a harmadik rész (81-129. kérdések) kifejtése már csak a Barthra oly jellemző, összefoglaló tézismondatokra szorítkozik. Ezek a magvas meghatározások azonban pontosan jelzik, hogyan gondolkodott Barth a Tízparancsolatról és az Úri imádságról.

 

Címkék:

Kiemelt ajánlatunk

Bolti ár:  3 100 Ft
Internetes ár:
2 635 Ft
Megtakarítás: 15%Akciós ajánlat

Bolti ár:  690 Ft
Internetes ár:
400 Ft
Megtakarítás: 42%

Partnereink

Hirdetés