Kálvin újszövetségi kommentárjaival újra indul a Református Egyházi Könyvtár

Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I-II.
Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I-II.
Református Egyházi Könyvtár - Új folyam 1.
Bolti ár:  4 500 Ft
Internetes ár:
3 825 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Kálvin három újszövetségi kommentárjával indul útjára a Református Egyházi Könyvtár új folyama. Az Apostolok Cselekedetei, a Rómaiakhoz írt levél és a Zsidókhoz írt levél magyarázata az egyházi összefogásnak hála a református gyülekezetekbe határon innen és túl is eljuthat hamarosan.

„A Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) sorozat régi és régen megszakadt vállalkozása volt egyházunk szellemi életének. Ideje, hogy korszerűbb keretek között, több mint negyven (gyakorlatilag azonban hatvanöt) évi szünet után újrainduljon. Az egykori sorozatban 27 könyv jelent meg, s érdemét az mutatja legjobban, hogy vaskos kötetei között mindmáig használatos tudós munkák sorakoznak, jelezve a korabeli magyar reformátusság szellemi erejét és igényességét. Az egykori szerkesztőket, szerzőket és olvasókat azonban nemcsak általánosságban sarkallta a szellemi tájékozódás vágya vagy a gyakorlati keresztyén egyházi élet megannyi kérdése, hanem nagymértékben ihlette a korabeli Kálvin-reneszánsz is. Ahogy a kor szellemi mozgásait elemezve, immár több mint száz éve egy tudós kutató megjegyezte: ideje, hogy Kálvin újra előtűnjék.

Címkék:

Tanuljunk imádkozni – Pál apostol, Kálvin János és Rudolf Bohren segítségével

Tanuljunk imádkozni!
Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján
Bolti ár:  1 200 Ft
Internetes ár:
1 020 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Rudolf Bohren
Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján

Bár mindenki tud imádkozni, mégsem tudjuk, hogyan kell – ahogyan maga Pál apostol is fogalmaz. Az imádságot tehát tanulni kell. Tanulni és gyakorolni, és ezáltal megízlelni, hogyan hatja át Isten közelsége az egész életünket.

Rudolf Bohren (1920–2010) svájci gyakorlati teológus ezért készített egy olyan imakönyvet, amely egyúttal „gyakorlókönyv” is, hogy Pál apostol szentírásbeli szavaira és Kálvintól származó idézetekre támaszkodva erre a tanulásra és gyakorlásra segítse az olvasót.

A kiadvány a Magyarországi Református Egyház által létrehozott Kálvin János Emlékbizottság könyvkiadói programja keretében jelent meg.

Lapozzon bele!

Címkék:

Kálvint olvasva... A hatalomról

kalvin2009-2014„A vezetőkben kevesebb a bátorság és állhatatosság, mert majdnem mindnyájukon nagyravágyás az úr, amelynél szolgalelkűbb dolog nincs. (…) A földi méltóságok mintegy aranybilincsekkel kötik meg az embert. (...) (Az alacsony sorsú emberek) sok – legalábbis a legrosszabb – béklyótól szabadok. A tekintélyes és neves embereknek viszont meg kell küzdeniük a maguk szerencséjével, hogy ez ne akadályozza őket abban, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak.”  (Kálvin János: János evangéliuma magyarázata. Ford. Vekerdi József)

A szék meghatározza a tudatot – fogalmazott valaki, amikor valakiről beszélgettünk, aki azelőtt „normálisnak” tűnt, de amint fontos pozícióhoz jutott, teljesen megváltozott.

A hatalomvágy, a pozícióharc, a „nagyravágyás” kiben erősebben van jelen, kiben gyengébben. Van, aki örökli a fontos pozíciót, hatalmat, van, aki megszerzi. Más sikertelenül próbálkozik, más meg sem próbál „feljebb” jutni. Van, aki irigyli, gyűlöli, van, aki féli. A „fent” és „lent” sok sebet ejt. Ezeket az erőket aligha lehet kizárni bármilyen közösség életéből.

Címkék:

Kálvint olvasva... A bibliaolvasásról

kalvinev2009-2014„...így kell nekünk is olvasni a Szentírást: ami világos és amiben Isten feltárja előttünk az ő szándékát, azt vágyakozva és készségesen illik elfogadni, és ami még nem világos előttünk, azt ki kell hagyni, amíg nagyobb világosságban nem ragyog. Ha nem fáradunk bele az olvasásba, el fogjuk érni, hogy a Szentírás kitartó olvasással meghitt barátunkká válik. (...)

...nem lehet azt remélni, hogy valaki tanulékonynak mutatkozzék, aki a saját okosságában bizakodva felfuvalkodott. Ezért van az is, hogy ma olyan kevesek számára hasznos a Szentírás olvasása, mivel száz közül egy ha akad, aki szívesen vállalkozik a tanulásra. Ugyanis amikor majdnem mindenki szégyelli a tudatlanságát, mindenki inkább gőgösen ragaszkodik hozzá, semmint hogy más tanítványának tűnjék. Sőt ezek nagy része gőgösen mások tanítója akar lenni. Jegyezzük meg azonban, hogy az udvari főember tudatában volt ugyan a saját tudatlanságának, mégis a Szentírás olvasása folytán Isten tanítványa volt. Ez a Szentírás igazi megbecsülése, amikor felismerjük, hogy olyan bölcsesség van benne elrejtve, amely minden érzékünket felülmúlja és meghaladja, de ezért mégsem vonakodunk tőle, hanem szorgalmasan olvasva várjuk a Lélek megnyilatkozását, és kérjük, hogy adassék nekünk, aki megmagyarázza. (...)

Címkék:

Új Kálvin-kommentárral folytatódik a Református Egyházi Könyvtár sorozat

János evangéliuma magyarázata I-II.
Bolti ár:  4 000 Ft
Internetes ár:
3 400 Ft
Megtakarítás: 15%
Kosárba!
Új kötetekkel folytatódik a Református Egyházi Könyvtár új folyamának sorozata. Kálvin újszövetségi kommentárjai közül János evangéliumának magyarázata első ízben olvasható magyarul.

Kálvin a kommentár bevezetőjében megjegyzi, hogy „ez az evangélium kulcs, amely kaput nyit a többiek megértéséhez”. „A kommentár jelentőségét mutatja, hogy a 19. századi nagy gyűjteményes kiadásig (Opera Calvini) tizenegyszer jelent meg latinul, és kilencszer franciául.” Ez jelzi, hogy „mindmáig kulcsfontosságú egzegetikai munkát tartunk a kezünkben. Immár magyarul is, Vekerdi József fordításban.” „…a viszonylag rövid idő alatt megírt kommentárt semmiképpen sem tekinthetjük elhamarkodottnak. Ellenkezőleg. Kálvin már strasbourgi tartózkodása alatt (1539–1541) magyarázta nyilvános óráin a János evangéliumát, s nyilván már akkor számos kommentárt megismert.”

Címkék:

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'plugin..html.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/kalvinki/public_html/components/com_jootags/views/tags/view.html.php on line 57